De lng-terminal op de Maasvlakte
NOS Nieuws

Aanvullen gasvoorraad op schema, doel wordt voor 1 november gehaald

Het aanvullen van de Nederlandse gasvoorraad voor komende winter ligt op schema. Het lijkt erop dat het doel wordt gehaald om voor 1 november 80 procent van de opslag te hebben gevuld, zeggen het ministerie van Economische Zaken en energie-experts.

De vulgraad ligt nu op zo'n 70 procent. De Tweede Kamer wil dat de opslagplaatsen verder worden gevuld en ziet het Europese doel van 80 procent als minimum.

Gerben Hieminga, econoom energiemarkten bij ING, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat Europa en Nederland er goed in zijn geslaagd om veel gas aan te trekken, vooral vloeibaar gas uit Azië en Noors gas. Ook is er met name in de industrie behoorlijk wat gas bespaard. "Die combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat het lagere aandeel van Russisch gas is opgevangen en de gasopslagen eigenlijk in hetzelfde tempo als in het verleden konden worden gevuld."

Hij denkt dat het verstandig is om door te gaan met het aanvullen van de gasvoorraad, ook als in alle opslagen de 80 procent is bereikt. "Die 80 procent was ook maar een doel om partijen in beweging te krijgen. Als je historisch kijkt, zeker voor Nederland, dan is 80 procent aan de lage kant en gegeven de gascrisis is het eigenlijk een no-brainer om de winter in te gaan met goedgevulde gasopslagen. Maar dan moeten partijen wel een prikkel hebben om dat te doen."

Financiële garanties

De afgelopen dagen is minder gas opgeslagen, omdat groothandelaar GasTerra stopte met het vullen van de ondergrondse opslag bij Norg in Drenthe. Het bedrijf zegt dat de hoge gasprijzen tot te grote financiële risico's leiden om nog meer gas op te slaan. Volgens het bedrijf is het nog maar de vraag of het gas tegen dezelfde hoge prijs kan worden verkocht als waarvoor het nu wordt ingekocht.

De gasopslag bij Norg is mede dankzij financiële garanties van de overheid tot ruim 80 procent gevuld, maar GasTerra wil ook voor de overige 20 procent garanties. Daarover is het inmiddels in gesprek met het kabinet.

Hieminga: "Het is nu een heel onzekere situatie voor de partijen die de gasopslagen moeten vullen, waaronder GasTerra. In een normale winter is het zo dat de gasprijzen hoog zijn en in de zomermaanden een stuk lager en daarmee hebben ze een financiële prikkel om in de zomer de gasvoorraad aan te vullen. Die prikkel is door de absurde gasmarkt totaal weg, de gasprijzen liggen nu boven de 200 euro per megawattuur."

Volgens hem is de marktverwachting dat de prijs die de komende winter ook een beetje constant blijft. Als de prijs dan toch daalt, lijden gashandelaren verlies. "Daarvoor worden die garantieregelingen in het leven geroepen, zodat ze wel een prikkel hebben om de opslagen te vullen. Dat kost wel geld, maar de maatschappelijke kosten van een gastekort in de winter zijn veel groter. Dus daarom is het toch verstandig om ook boven die 80 procent door te vullen."

Vertrouwen

Als belangrijkste redenen dat de gasprijs zo hoog is noemt Hieminga de oorlog in Oekraïne, de onzekerheid hoe streng de winter wordt en de afhankelijkheid van het duurdere vloeibare gas.

"Misschien werkt het iets prijsopdrijvend, maar aan de andere kant, als we de gasvoorraden voor bijna 100 procent gevuld hebben, kan dat ook vertrouwen aan de markt geven dat de kans op tekorten in de winter veel kleiner is en dat kan de gasprijs ook doen dalen de komende tijd."

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft iedere week een update van de gasvoorraad en het gasverbruik in Nederland. Daarin is ook te lezen tot hoever de gasvoorraad is aangevuld en hoe duur het gas op dat moment is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl