De lage waterstand in de Rijn
NOS NieuwsAangepast

Droogtemonitor: verwachte neerslag niet genoeg om watertekort te verminderen

De problemen door de aanhoudende droogte nemen verder toe. Het wordt in steeds meer gebieden lastig om aan de vraag naar water te voldoen. Toch is dat op dit moment geen reden voor het Management Team Watertekorten om verdere maatregelen te nemen, staat in de nieuwe Droogtemonitor.

Het neerslagtekort is de afgelopen week toegenomen, maar zal naar verwachting enigszins stabiliseren als het de komende dagen gaat regenen. Er wordt tot en met vrijdag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas vooral plaatselijk veel neerslag verwacht. Dan zal ook de aanvoer van water in de rivieren wat toenemen.

Nu is de waterstand in met name de Rijn uitzonderlijk laag, met een aanvoer van minder dan 700 m3 water per seconde bij Lobith. Dat zit dicht bij de laagste aanvoer ooit gemeten in deze tijd van het jaar. Hoeveel water er bij Lobith binnenkomt, is bepalend voor de vaardiepte voor de scheepvaart en de beschikbaarheid van water voor landbouw, natuur en drinkwater in een groot deel van het land.

Bijna recordlaagte Rijn

De waterstand nadert ook een recordlaagte. Het peil in de Rijn staat nu bij Lobith op 6,53 meter boven NAP. Het laagste peil dat op die plek werd gemeten is 6,49 meter, op 29 oktober 2018. Het is bijzonder dat de waterstand in de zomer zo laag is. Het gemiddelde in deze tijd van het jaar is 8,70 meter.

Er is geen tekort aan drinkwater. Op dit moment treft het watertekort vooral de scheepvaart, de natuur en de landbouw. Om genoeg water aan te voeren, worden in sommige regio's extra pompen ingezet. Met name in het westen van het land neemt het risico op verzilting toe en wordt gericht extra zoet water aangevoerd.

De lage waterstand in de rivieren leidt tot toenemende hinder voor de scheepvaart. De vaardiepte blijft afnemen, er ontstaan langere wachttijden en in sommige gevallen zijn sluizen gestremd. Steeds meer waterschappen voeren extra inspecties van droogtegevoelige kades en dijken uit.

De droogte en het dalende grondwaterpeil hebben grote invloed op de landbouw en de natuur. Op steeds meer plekken is een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater, bijvoorbeeld om te sproeien. Zo mag in Twente en delen van Salland geen grondwater meer worden opgepompt rond kwetsbare natuurgebieden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl