NOS NieuwsAangepast

Geld begroot voor wijkzorg mogelijk naar beneden bijgesteld

Het ministerie van VWS wil een deel van het budget voor huisartsenzorg en wijkverpleegkunde naar beneden bijstellen. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord over de zorgbudgetten dat in handen is van de NOS.

Betrokkenen van de landelijke huisartsenvereniging LHV en zorgkoepel Actiz die bij de onderhandelingen aan tafel zitten, benadrukken dat het bedrag aan zorggelden voor huisartsen en wijkverpleging niet afneemt ten opzichte van nu. Maar er komt dus wel een 'bijstelling'.

Dat zou komen door onderbesteding in de afgelopen jaren. Toen is minder dan gepland uitgegeven aan wijkzorg en huisartsenzorg, vanwege onder meer personeelstekorten, corona en doelmatiger werken.

Uit het uitgelekte stuk, het concept Integraal Zorgakkoord (IZA), blijkt dat er voor de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder beschikbaar zou komen op een begroot budget van 3,8 miljard. Voor de huisartsen zou het om 80 miljoen euro minder gaan.

De onderbesteding in de huisartsenzorg speelt al jaren en blijft bij zorgverzekeraars op de plank liggen. VWS wil dat nu bijstellen. Tegelijk zijn er plannen om de huisartsenzorg de komende jaren flink te laten groeien.

Het "bijgestelde" geld dat niet naar wijkverpleegkundigen gaat, zou kunnen verschuiven naar andere sectoren, bijvoorbeeld naar de geestelijke gezondheidszorg.

SP-Kamerlid Hijink is niet te spreken over het voornemen. Op Twitter zegt hij: "Roepen dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten (!) wonen, bezuinigen op de verpleeghuiszorg en dan ook nog korten op de wijkverpleging en huisartsen. Hoe zou het toch kunnen dat zoveel zorgverleners overwegen de sector te verlaten?"

Hittestress

In het conceptakkoord valt verder te lezen dat er nog steeds zorgen zijn om de almaar groeiende kosten van de zorg. Ook wordt verwacht dat door het veranderende klimaat steeds meer mensen last zullen krijgen van luchtverontreiniging, allergieën en hittestress.

Een van de oplossingen die het stuk worden genoemd, is hybride zorg, iets waarop minister Helder eerder ook de aandacht vestigde. Robots en 'telebegeleiding' door middel van beeldbellen zouden een grotere rol moeten gaan spelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl