NOS Nieuws

Weer vogelgriep vastgesteld in Lunteren, 'situatie is zorgelijk'

Bij een legpluimveebedrijf in Lunteren is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ongeveer vijfduizend kippen van het bedrijf worden geruimd om verspreiding te voorkomen.

Vogels op zeven andere pluimveebedrijven die in een straal van 1 kilometer van het andere bedrijf liggen worden preventief geruimd. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf waar de besmetting werd geconstateerd liggen ruim 200 andere pluimveebedrijven.

In het hele gebied geldt een vervoersverbod. In Lunteren werd al meerdere keren vogelgriep vastgesteld in maart, april en mei. Ook op omliggende bedrijven in de Gelderse Vallei was al vaker sprake van het virus.

'Enorme impact'

Volgens landbouwminister Staghouwer is de huidige situatie zorgelijk. "Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied zoals de Gelderse Vallei heeft dit voor velen een enorme impact." De minister zegt dat "we er rekening mee moeten houden dat vogelgriep ook de rest van het jaar aanwezig is in Nederland".

Het is het eerste geval bij een bedrijf sinds 2 augustus. Toen werd het virus vastgesteld bij een bedrijf in Dalfsen en werden meer dan 90.000 scharrelkippen geruimd.

Komen we ooit nog van de vogelgriep af? Kenners zijn somber, zie je in deze video:

Weer 100.000 kippen geruimd, gaat vogelgriep ooit nog weg?

Sinds 26 oktober 2021 gold een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven. Die geldt sinds eind juni niet meer, maar nog altijd is er een ophokplicht in veel regio's. Ook in het gebied waarin Lunteren ligt was die nog van kracht. Dat betekent dat al het pluimvee binnen moeten blijven. Voor hobbyhouders geldt een afschermplicht. Zij moeten hun vogels beschermen tegen uitwerpselen van wilde vogels door ze bijvoorbeeld in een volière te houden.

De zogenoemde hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. Met hoogpathogeen wordt bedoeld dat het virus leidt tot ernstige ziekte bij dieren. Zo kunnen zij ademhalingsproblemen krijgen en doodgaan. Bij mensen komt vogelgriep nauwelijks voor. Het virus was in de voorgaande jaren tijdens het voorjaar het land uit, maar dit jaar is dat niet zo.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl