Johan Remkes
NOS Nieuws

Telefoontje Rutte overtuigt LTO toch aan te schuiven bij bemiddelaar Remkes

Boerenbelangenorganisatie LTO wil toch aanschuiven bij bemiddelaar Johan Remkes om te praten over het stikstofbeleid. Voorzitter Sjaak van der Tak zegt in een verklaring bereid te zijn "een eerste verkennend gesprek" te voeren. Begin juli sloot LTO de deur voor Remkes.

De omslag komt na een bemiddelend telefoontje van premier Mark Rutte. Die zegde daarin volgens LTO toe dat er ook wat het kabinet betreft geen taboes zijn.

LTO heeft eerder als voorwaarde gesteld dat er aan tafel bij Remkes geen taboes mochten zijn. De organisatie vond dat er gesproken moest kunnen worden over het tijdspad en de doelen van stikstofbeleid. Dat was voor het kabinet juist onbespreekbaar: het hield vast aan het plan dat in Nederland in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent moet zijn teruggedrongen.

Of de toezegging aan LTO dat er aan tafel geen taboes zijn betekent dat het kabinet van standpunt veranderd is, en er dus wel te praten valt over de doelen en het tijdspad van de stikstofplannen, is onduidelijk.

Keuze Remkes ligt gevoelig

Na het eerste verkennende gesprek zal LTO in beraad gaan met bestuur en leden. Vervolgens wordt besloten of er verdere gesprekken gevoerd worden. Farmers Defence Force wijst het besluit van LTO af, Agractie beraadt zich nog op een standpunt.

De keuze voor Remkes als bemiddelaar ligt gevoelig bij de agrarische sector. Remkes leidde de commissie die het eerdere stikstofbeleid van het kabinet bekritiseerde omdat het onvoldoende zou zijn. Zijn rapport diende daarna als basis voor het huidige kabinetsplan rondom stikstof.

Twee dagen geleden stuurde Remkes een brief naar boerenorganisaties om ze uit te nodigen voor een gesprek. Daarin schreef hij dat het kabinet "mij verzekerd heeft dat er ruimte is en gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn". Wat Remkes exact bedoelde met "ruimte" werd niet nader toegelicht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl