Bemiddelaar Johan Remkes
NOS NieuwsAangepast

LTO wil niet in gesprek met bemiddelaar Remkes

Landbouworganisatie LTO gaat niet in gesprek met bemiddelaar Johan Remkes, die werd aangewezen om boeren en kabinet samen aan tafel te krijgen over de zwaarbekritiseerde stikstofplannen. LTO schrijft dat in een brief aan het kabinet, de Tweede Kamer en de provincies.

De regering biedt volgens LTO "geen enkele ruimte om met de sector het echte gesprek aan te gaan over doel, tijdpad en middelen in het stikstofdossier. Onder deze voorwaarden heeft spreken met de bemiddelaar geen zin."

Zondag werd Remkes door het kabinet aangesteld als gespreksleider. LTO stelde als voorwaarde voor deelname aan het gesprek dat het over de inhoud moest kunnen gaan, over de kabinetsdoelen en het tijdpad. De boeren willen een rigoureuze verandering van de plannen, maar volgens premier Rutte staan die niet ter discussie.

LTO zegt in de brief teleurgesteld te zijn dat er niet over doel en uitgangspunten kan worden gesproken zoals die in het coalitieakkoord of het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staan. "Dat is onbestaanbaar. Hoe kun je tot betere verhoudingen komen als je de inhoudelijke problemen die daaraan ten grondslag liggen niet mag bediscussiëren? LTO is helder geweest: pas als serieus kan worden gesproken over doel, tijdspad en invulling van maatregelen is praten zinvol."

Eenzijdige keuze

LTO betreurt ook dat er niet met directe betrokkenen is overlegd over de persoon van de bemiddelaar. De boerenorganisaties hadden iemand anders gesuggereerd, econoom en voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. "Helaas is een eenzijdige keuze vanuit het kabinet gemaakt."

De landbouworganisatie valt daarnaast over het woord 'gespreksleider'. "En dus niet 'bemiddelaar', zoals door de Kamer verzocht op basis van het voorstel van oud-minister Veerman. Bemiddelaar is de functie die ook onze grote voorkeur heeft."

Ook zijn er bij veel leden twijfels over de onafhankelijkheid van de persoon van Remkes, naar aanleiding van zijn rol in de kabinetsformatie en zijn "inhoudelijke voorsortering" door twee adviezen van de commissie met zijn naam over de aanpak van de stikstofproblematiek op de lange termijn.

Eerder zeiden de meer activistische landbouwgroepen Agractie en Farmers Defence Force al dat ze geen heil zien in een dialoog zolang er geen discussie mogelijk is over de stikstofplannen. Ook een deel van de oppositie in de Kamer is kritisch over de keuze voor Remkes en zet vraagtekens bij zijn onafhankelijkheid, gezien zijn politieke verleden met de stikstofcrisis.

De ministers Van der Wal en Staghouwer roepen boerenorganisaties op hun bedenkingen bij het stikstofbeleid juist wel op tafel te leggen bij Johan Remkes. Volgens een woordvoerder begrijpen de bewindslieden dat er vragen en bezwaren zijn vanuit de sector. "Maar het lijkt ons juist goed die neer te leggen bij Remkes. Er valt over heel veel wél te praten", aldus de woordvoerder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl