NOS Nieuws

Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus: 'De situatie is inmiddels onhoudbaar'

Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe leiden dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd.

Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil het kabinet met het certificeringsstelsel eerlijke concurrentie voor uitzendbureaus bevorderen. Dat gebeurt doordat bedrijven die zich niet aan de regels houden worden geweerd.

Rapport Roemer

Bijna twee jaar geleden kwam voormalig SP-leider Emile Roemer met een rapport over misstanden in de sector. Hij adviseerde onder meer de invoering van een certificeringsstelsel en het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor eigenaren van uitzendbureaus.

Tot 1998 waren uitzendbureaus verplicht een vergunning aan te vragen. Op dat moment waren er zo'n 4.000 uitzendbureaus in Nederland. Nadat die verplichting verviel, liep dat aantal snel op. Momenteel zijn dat er zo'n 15.000.

Het rapport Roemer werd door de sector breed omarmd en het toenmalige kabinet verklaarde dat het reguleren van de branche wenselijk was. Vakbond FNV vindt dat dat niet snel genoeg gaat. Minister Van Gennip zei daarop dat een nieuw stelsel opzetten tijd kost, ook omdat het juridisch moet kloppen.

'Onhoudbare situatie'

Volgens de minister blijven malafide uitzendbureaus een hardnekkig probleem. Ze ondermijnen volgens haar de waardigheid van arbeidskrachten, en er blijven misstanden plaatsvinden op het gebied van betaling, huisvesting, gezondheid en veilig werken: "De situatie is inmiddels onhoudbaar."

De certificeringsplicht gaat gelden voor alle ondernemingen die vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen niet alleen uitzendbureaus, maar ook bedrijven waarvoor uitzenden een nevenactiviteit is.

Minister Van Gennip kiest voor brede benadering om te voorkomen dat malafide uitzendbureaus onder een andere noemer hun activiteiten voortzetten.

Uitzendbureaus kunnen nu al vrijwillig een SNA-keurmerk krijgen. Bedrijven met zo'n keurmerk worden onder meer gecontroleerd op identiteitscontrole, loonbetaling en belastingafdracht. Deze zelfregulering is volgens de minister onvoldoende gebleken om malafide ondernemingen te weren.

Van Gennip schrijft: "Werknemersorganisaties kunnen zich niet (meer) vinden in het keurmerk. De bestaande inhoudelijke normering van het SNA-keurmerk biedt dus een startpunt, maar behoeft duidelijk aanvulling, versterking, en breder gebruik."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl