Kamerleden Romke de Jong (D66) en Zohair El Yassini (VVD) zijn het niet eens.

Coalitie verdeeld over arbeidsmigratie

Coalitiepartijen VVD en ChristenUnie zijn tegen het plan van de Europese Commissie om migratie voor niet-EU-burgers eenvoudiger te maken. D66 is wél voor. Er is dus verdeeldheid in het kabinet, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur.

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor niet-EU-burgers om in Europa te werken. Brussel ziet de personeelstekorten in veel landen oplopen. Daarnaast is er sprake van illegale migratie. De EU wil beide problemen te lijf gaan door meer mensen legaal naar Europa te laten komen. In eerste instantie wordt er gedacht aan mensen uit landen als Egypte, Tunesië en Marokko.

VVD en CU vinden dat het kabinet dit plan "niet moet omarmen." Ze zullen donderdag tijdens een Kamerdebat over arbeidsmigratie vragen om eerst de "huidige misstanden" onder controle te krijgen voor er nieuwe migranten worden toegelaten.

D66-Kamerlid Romke de Jong is verbaasd, met name door de opstelling van de VVD. "Het heeft me hogelijk verbaasd dat een partij die zich voorstaat op het opkomen voor werkgevers, dit zo naast zich neerlegt." Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW zei in een reactie op de plannen van Europese Commissie dat arbeidsmigratie "onontkoombaar" is. Volgens haar heeft de hele samenleving er baat bij.

'Problemen importeren'

VVD'er Zohair El Yassini zegt wel degelijk begrip te hebben voor werkgevers die personeel zoeken, maar voorziet grote problemen met huisvesting. "Met dit plan importeren we problemen. Onze woningmarkt is oververhit en overspannen. Waar gaan deze mensen uit Marokko, Tunesië en Egypte wonen?"

D66'er Romke de Jong vindt het argument van te weinig woningen niet gegrond. "Dat woningtekort lossen we alleen op met mensen die ook huizen kunnen bouwen."

VVD en ChristenUnie verwijzen ook naar de Arbeidsinspectie. De inspectie waarschuwde in het jaarverslag voor de druk die arbeidsmigratie legt op de Nederlandse samenleving en op de woningmarkt. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder: "Bedrijven ontvangen op dit moment de winsten terwijl de lasten op de maatschappij worden afgewenteld. Denk aan huisvesting, de sociale druk op kwetsbare wijken, voorzieningen en verschrikkelijke uitbuiting van arbeidsmigranten."

Arbeidsmigranten zorgen nu al voor druk op de samenleving, dat wordt alleen maar erger als er meer migranten komen, vrezen VVD en ChristenUnie. In Den Haag ervaren ze dagelijks overlast van arbeidsmigranten:

Voor deze problemen zorgen arbeidsmigranten

Naast overlast en het woningtekort wijzen de VVD en CU erop dat er een onbenut arbeidspotentieel is van meer dan een miljoen mensen. De partijen vinden dat daar eerst naar gekeken moet worden. Ook taal en waarden worden door de VVD genoemd als argument om geen mensen van buiten de EU te laten werken in Nederland.

"Als we ongeschoolde Marokkanen, Tunesiërs en Egyptenaren zonder kennis en kunde toestaan dat ze naar Europa komen zonder tussenkomst van een werkgever, zonder de taal te spreken en met andere waarden is dat vragen om grote problemen", zegt El Yassini.

Door de opstelling van VVD en ChristenUnie lijkt het erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het plan is van de Europese Commissie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl