Den Haag- Zuidwest
NOS Nieuws

Kabinet investeert 700 miljoen in leefbaarheid in kwetsbare wijken

Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de leefbaarheid te verbeteren in zo'n twintig wijken verspreid over het land. Circa 25.000 woningen worden opgeknapt of in leegstaande kantoorgebouwen gecreëerd. Verder wordt er geïnvesteerd in het voorkomen van jeugdcriminaliteit, de aanpak van armoede en schulden en in de kwaliteit van het onderwijs.

In totaal is er een bedrag van 700 miljoen euro mee gemoeid, melden de ministers De Jonge (Volkshuisvesting), Weerwind (Rechtsbescherming), Wiersma (Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding). Het meeste geld, 600 miljoen euro, gaat naar de 'herstructurering' van woningen in kwetsbare gebieden.

Onder die term verstaat minister De Jonge sloop en nieuwbouw, grootscheepse renovatie van bestaande woningen en het ombouwen van bedrijfspanden tot woningen. Het woningaanbod wordt daardoor diverser, waardoor mensen ook in de wijk willen blijven wonen als ze meer gaan verdienen, is zijn redenering.

Vicieuze cirkel

Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid beoogt het kabinet de vicieuze cirkel van problemen in dit soort wijken te doorbreken. Bewoners kampen vaak met een opeenstapeling van problemen zoals schulden en slechte scholing, en vooral jongeren zwichten nogal eens voor de verlokkingen van de criminaliteit.

De wijken waar het om gaat liggen in Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Heerlen, Breda, Eindhoven, Tilburg, Schiedam, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Zaandam, Lelystad, Utrecht, Nieuwegein, Vlaardingen, Delft, Dordrecht en Roosendaal.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl