NOS Nieuws

Bijna twee derde werknemers met long covid volledig afgekeurd

Bijna twee derde van de werknemers die zich met langdurige coronaklachten door het UWV laten beoordelen, wordt volledig arbeidsongeschikt verklaard. Volgens het UWV laten de cijfers zien dat long covid een grote impact heeft op de levens van de getroffenen.

De uitkeringsinstantie heeft de beoordelingen voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geanalyseerd van cliënten die sinds het begin van de pandemie met coronaklachten te maken hebben. Werknemers die twee jaar ziek zijn en daardoor minder kunnen werken, hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV beoordeelt deze aanvragen.

De eerste coronapatiënt in Nederland werd eind februari 2020 gevonden. In de eerste vijf maanden van dit jaar beoordeelde het UWV 736 werknemers met long covid-klachten. Dat is goed voor 3 procent van het totaal aantal WIA-beoordelingen.

"De cijfers weerspiegelen wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer tegenkomen. Ze zien dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten en er dus in veel gevallen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid", zegt Herman Kroneman, medisch adviseur bij het UWV.

Nog veel onzeker over verloop

Uit de cijfers blijkt dat 85 procent van de werknemers met long covid recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 62 procent van hen is volledig afgekeurd. Overigens wordt in de meeste gevallen (54 procent) van de mensen die volledig zijn afgekeurd niet uitgesloten dat hun situatie in de toekomst verbetert.

Kroneman zegt dan ook dat er nog veel onzeker is over het verloop van langdurige corona. "Dat betekent dat het vaak nu nog te vroeg is om te zeggen dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Veel cliënten willen dat ook niet, die willen graag herstellen en weer aan de slag. Die willen we dan in een later stadium nog terugzien voor een herbeoordeling."

Van alle beoordeelde werknemers met langdurige coronaklachten is 23 procent gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Zo'n 15 procent van de mensen is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en heeft daarom geen recht op een uitkering. "We beseffen dat dit zwaar is voor mensen, want ze hebben tenslotte wel reële en langdurige klachten en gezondheidsproblemen vanwege corona, maar dat is hoe de wet in elkaar zit", zegt Kroneman.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl