Asielzoekers bij de centrale aanmeldlocatie van het COA in Ter Apel
NOS NieuwsAangepast

Burgemeesters maken 'fragiele afspraak' over opvang asielzoekers

De burgemeesters van de veiligheidsregio's hebben met het kabinet afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers. De bedoeling is dat 7500 statushouders de komende weken een tijdelijke woning krijgen, zoals hotels, omgebouwde verpleeghuizen of kantoren. Ook is elke veiligheidsregio gevraagd 225 extra opvangplaatsen te regelen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Door de tijdelijke woningen en extra opvangplekken moet er meer ruimte vrijkomen in de azc's en dat moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en de crisisnoodopvang verminderen.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zijn niet alle veiligheidsregio's bereid een bijdrage te leveren. Sommige burgemeesters hebben laten weten het echt niet voor elkaar te krijgen, zei Van der Burg na afloop van het overleg. Het overgrote deel van de regio's doet volgens de staatssecretaris wel mee.

'Niet onze kerntaak'

De burgemeesters stellen wel voorwaarden. Het Rijk moet toezeggingen nakomen die deze week gedaan zijn, zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Zo biedt het kabinet de regio's elk dertig ambtenaren voor ondersteuning en regelt het COA medische zorg.

"Als die ondersteuning er niet komt als de medische zorg niet op orde is, dan hebben wij ook het recht om te zeggen: dan gaan we ook die plaatsen niet realiseren want dan zijn we elkaar voor de gek aan het houden. En dat is ook niet in het belang van de vluchteling", aldus Bruls.

Draagvlak

Hij spreekt van een fragiele afspraak. "Het is niet onze kerntaak, liever zouden we het niet willen hebben, we moeten weer een extra inspanning leveren nadat we al maanden bezig zijn, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan." Voor de burgemeesters is het dan ook van belang de periode van opvang in tijdelijke woningen zo kort mogelijk te houden, ook vanwege het draagvlak in de samenleving "gegeven de grote woningnood".

Bruls benadrukt dat het aan het kabinet is om een plan te maken voor de lange termijn. "Het Rijk is verantwoordelijk en moet het samen met het COA nu op orde gaan krijgen. In de tussentijd proberen we te helpen."

Afgelopen maandag kwamen de burgemeesters en de staatssecretaris er nog niet uit, onder meer omdat de burgemeesters vonden dat er al genoeg op het bordje van gemeenten ligt. Woensdag volgde het aanbod uit Den Haag voor meer ondersteuning

Van der Burg: het wordt lastig

Van der Burg toonde er na afloop van de ministerraad begip voor dat Bruls het had over een fragiele afspraak. "Het wordt lastig voor ons om die ambtenaren te leveren, het wordt lastig om die locaties zo snel mogelijk om te bouwen en het wordt lastig voor gemeenten om voldoende woongelegenheid te kunnen realiseren. Des te meer reden om die afspraken wel te maken en aan de slag te gaan", zei hij.

Volgens de staatssecretaris leveren gemeenten met de afspraken een grote bijdrage om uit de crisis te komen. "Wat we nu doen, is een soort inhaalslag", vulde hij aan. Van der Burg zei verder dat hij de gemeenten niet dwingt: "Het gaat om een oproep waar gevolg aan is gegeven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl