Omwonenden eisen een vermindering van de geluidsoverlast van Schiphol en dreigen naar de rechter te stappen
NOS NieuwsAangepast

Ook op langere termijn fors minder vluchten vanaf Schiphol, vanwege milieueisen

Er valt niet te ontkomen aan een structurele inkrimping van het aantal vluchten vanaf Schiphol. Het kabinet werkt aan ingrijpende maatregelen, omdat de luchthaven niet voldoet aan de eisen voor geluidsoverlast, stikstof en fijnstof. Haagse bronnen zeggen dat Schiphol zeker 10 procent moet inleveren. Het aantal toegestane vluchten zou dan van 500.000 naar 450.000 per jaar gaan en misschien zelfs 420.000. De cijfers staan nog niet helemaal vast.

In december werd al duidelijk dat er grote zorgen waren bij het kabinet over de situatie van de nationale luchthaven. De problemen rond geluidsoverlast, stikstof en fijnstof bleken toen al veel groter dan gedacht. Bovendien beschikt Schiphol niet over de noodzakelijke natuurvergunning. Juridische adviseurs van het kabinet drongen vorig jaar al aan op drastische maatregelen.

Knoop doorhakken

Die gaan er nu komen, bevestigen Haagse bronnen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil nog voor de zomer een knoop doorhakken om de eisen voor geluidsoverlast en fijnstof te halen. Eerder voorgestelde ingrepen om de geluidsoverlast te beperken, zoals het verleggen van de start- en landingsbanen, leveren onvoldoende resultaat op.

Harbers wil in het openbaar nog niet ingaan op de uitgelekte cijfers. Hij zegt dat hij bezig is met het vergaren van informatie en dat hij daarna met een plan naar buiten komt. "Ik ben bezig met alle puzzelstukjes bij elkaar brengen", aldus de minister. "Er is nog geen kabinetsbesluit en dat is klaar als het klaar is."

Schrappen

De inkrimping komt bovenop de uitvallende vluchten waar Schiphol momenteel mee kampt vanwege het personeelstekort. Vanavond houdt de directie van de luchthaven een persconferentie over het schrappen van vluchten in de komende zomervakantie.

Snijden in het aantal vluchten op Schiphol ligt gevoelig, omdat het kabinet de luchthaven als banenmotor ziet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl