Omrop Fryslân
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Opnieuw vogelgriep Friesland: 166.000 vleeskuikens geruimd

Op een pluimveebedrijf in het Friese dorp Tzum is vogelgriep vastgesteld, De 166.000 vleeskuikens worden geruimd. In een cirkel van tien kilometer om het bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest.

Volgens Omrop Fryslân gaat het bij dit nieuwe geval van vogelgriep waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De variant is zeer besmettelijk en vrijwel altijd dodelijk voor vogels.

Voor mensen is deze variant niet gevaarlijk, hoewel dat bij elke uitbraak wel wordt onderzocht.

Vogelgriep sinds 2016 niet weggeweest

Vogelgriep is sinds 2016 eigenlijk niet meer weggeweest uit Nederland. In 'normale' jaren wordt de ziekte door wilde vogels meegevoerd en zijn er in de zomer eigenlijk geen uitbraken. Nu zijn er het hele jaar door meldingen.

In het Noord-Friese dorp Blija werden in januari 177.000 vleeskuikens geruimd en op een nabijgelegen pluimveebedrijf nog eens 45.000 vleeskuikens. Bijzonder hardnekkig is de vogelgriep in Lunteren, waar eind april en begin mei honderdduizenden dieren zijn geruimd.

Van de week bleek dat de vogelgriep nu ook hard toeslaat onder grote sterns, een vogel die in grote kolonies broedt op Texel, het onbewoonde eiland Griend bij Vlieland en Zeeuws Vlaanderen

Komen we ooit nog af van de vogelgriep? Kenners zijn somber, zie je in deze video:

Vogelgriep gaat niet meer weg

Advertentie via Ster.nl