PvdA-prominenten reageren op de uitslag voor linkse samenwerking met GroenLinks
NOS Nieuws

Grote stap voor PvdA, GroenLinks: verder samen in Eerste Kamer

GroenLinks en PvdA zetten een grote stap in verdere samenwerking: bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer volgend jaar doen ze mee als gezamenlijke senaatsfractie. Dat is de uitkomst van stemmingen bij de achterbannen van de twee partijen vandaag.

Leden van zowel GroenLinks als PvdA stemden in met voorstellen voor de fractiesamenwerking. Bij de PvdA stemde ruim drie kwart van de leden voor, bij GroenLinks stemde 80 procent voor.

PvdA-leider Kuiken is blij met de uitslag, GroenLinks-leider Klaver spreekt van "fantastisch nieuws voor Nederland":

PvdA blij met steun leden voor één Senaatsfractie met GroenLinks

Voordat er gestemd werd op het PvdA-congres spraken leden zich vanmorgen voor of tegen samenwerking uit. Dat ging er hartstochtelijk aan toe. Verschillende insprekers spraken van een "historisch congres".

Een "bekommerde socialist uit Breda" zei zich "grote zorgen" te maken omdat ze niet overtuigd is dat de samenwerking tot een "sterke sociaal democratische partij kan leiden". Ze vindt dat de verschillen tussen GroenLinks en PvdA te veel onder het tapijt geschoven worden.

Oud-PvdA-leider Ad Melkert sprak zich nog een keer uit tegen de plannen. "Samenwerking in de Eerste Kamer levert geen stem extra op. De stemmen moeten we ergens anders vandaan halen. En dat moeten we als PvdA doen."

Anderen gaven aan juist niet in "verschillen te willen denken" maar in overeenkomsten. Meerdere sprekers hadden het over Rutte en het "breken van de rechtse macht". Dat kan het beste door verdergaande samenwerking, vinden zij.

Rode roos

Een inspreker memoreerde zijn jeugd. Hij beschreef hoe op verkiezingsdag een rode roos klaar lag en hij samen met zijn oma gearmd naar het stembureau ging. Hij is niet tegen samenwerking, maar waarschuwde wel: "Laten we onze eigen identiteit behouden".

Een heel jonge inspreker viel het op dat er onder de tegenstanders veel over de geschiedenis wordt gesproken. Maar hij wees er ook op dat veel kopstukken uit die geschiedenis juist voor verder gaande samenwerking zijn, waaronder Wouter Bos en Diederik Samsom.

Bestuurders en oud-prominenten van beide partijen schaarden zich de laatste tijd achter verdere samenwerking. In een ingezonden brief in de Volkskrant schreven GroenLinks- en PvdA-prominenten dat "de rechtse macht" moet worden gebroken, Onder meer oud-PvdA-leider Samsom en oud GroenLinks-leider Van Ojik stelden dat "de rode strijd voor een rechtvaardige samenleving en de groene strijd voor een duurzame samenleving een en dezelfde zijn".

Volledige fusie?

Mocht de samenwerking niet succesvol zijn dan is de fractiefusie weer terug te draaien, zeggen voorstanders. Tegenstanders vrezen juist een fusie in te worden gerommeld. Een aantal bezorgde PvdA-prominenten sprak in een open brief grote zorgen uit onder meer over mensen met een smalle beurs. Bij GroenLinks roerden zich onder meer de jongeren over de uiteenlopende standpunten over duurzaamheid en migratie.

Het voornemen voor linkse samenwerking speelt al langer. Met de samenwerking in de Eerste Kamer wordt nu een stap gezet, maar van een onmiddellijke fusie is geen sprake. Dat is een lang proces waar nog veel stappen en hordes te nemen zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl