Het Rode Kruis plaatste vorige maand een noodaccommodatie bij het aanmeldcentrum
In samenwerking met
RTV Noord
NOS NieuwsAangepast

Weer slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel, chaotische situatie houdt aan

Opnieuw hebben asielzoekers die zich wilden melden bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht doorgebracht op een stoel. Het gaat om zeker honderd mensen in de wachtruimte van de IND en in de recreatiezaal.

Jacqueline Engbers, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zei gisteravond te hopen dat er niet nog veel mensen aan zouden komen, want "op een gegeven moment zitten we vol". "In theorie zou het kunnen dat er vannacht mensen buiten moeten slapen, maar ik hoop het niet", zei Engbers.

Komende nachten 'lastig'

De afgelopen dagen was het relatief rustig in Ter Apel. Er verbleven minder asielzoekers dan het toegestane maximumaantal van 2000. Maar het COA vreesde al dat deze situatie tijdelijk zou zijn.

Engbers zei tegen RTV Noord dat dit onder meer komt doordat bepaalde tijdelijke opvanglocaties sluiten, waardoor asielzoekers vanuit Ter Apel niet overgeplaatst kunnen worden.

Verder komen asielzoekers die naar crisisnoodopvanglocaties zijn overgebracht weer terug naar Ter Apel om het asielproces verder in te gaan. Ook is het volgens Engbers "niet zomaar mogelijk" om mensen uit het aanmeldcentrum te laten vertrekken, omdat het COA zicht poogt te krijgen welke stappen mensen nog in Ter Apel moeten doorlopen. Ze zonder die tussenstap naar reguliere opvangplekken sturen, "maakt het soms chaotischer", zegt Engbers. Ze vreest dat de komende nachten "lastig" worden.

600 plekken blijken onvoldoende

Daar komt bij dat de 600 extra crisisnoodopvangplekken die veiligheidsregio's hebben georganiseerd een week verlichting hebben kunnen brengen in plaats van de verwachte twaalf weken. De extra crisisplekken werden gecreëerd na overleg binnen het Veiligheidsberaad, waarin werd afgesproken dat vier veiligheidsregio's per toerbeurt de gevraagde 600 plekken zouden vrijmaken.

Gisterochtend bleek na overleg binnen het beraad al dat de 600 plekken mogelijk onvoldoende zouden zijn, waarna werd besloten om te kijken of het aantal veiligheidsregio's per toerbeurt uitgebreid kan worden. Dat zou nog eens extra 300 crisisplekken moeten opleveren.

Asielzoekers sliepen buiten

Medio mei werd voor de buitenwereld zichtbaar hoe groot de problemen zijn in het overvolle aanmeldcentrum. Tientallen asielzoekers lagen toen op het grasveld voor de COA-opvang. De asielzoekers, gewikkeld in dekens, dreigden de nacht in de buitenlucht te moeten doorbrengen. Pas uren later werden ze alsnog binnengelaten om de rest van de nacht door te brengen in de wachtkamer van de IND.

Advertentie via Ster.nl