Demonstratie in Rotterdam tegen de coronamaatregelen in februari dit jaar
NOS Nieuws

Aantal meldingen discriminatie toegenomen, mede door coronaregels

Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar toegenomen, blijkt uit een rapport van kenniscentrum Art.1 in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij gemeenten gingen de klachten vooral over de coronamaatregelen, bij de politie over herkomst of seksuele geaardheid.

Het aantal meldingen en incidenten bij gemeenten en de politie is voor het derde jaar op rij gestegen. Ook het College voor de Rechten van de Mens (CRM) en de Nationale ombudsman krijgen meer meldingen en verzoeken dan voorheen. Bij meldpunt internetdiscriminatie MiND was juist een afname te zien: daar kwamen 339 meldingen binnen, minder dan de helft van het aantal in 2020. Ook de Kinderombudsman registreerde minder klachten over discriminatie: tien, dat is drie minder dan het jaar ervoor.

Scheldpartijen en beledigingen

De gemeenten registreerden in 2021 6922 discriminatiemeldingen, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2020. Bij de politie worden 6580 discriminatie-incidenten geregistreerd, een stijging van 7 procent.

Het College ontving 739 verzoeken om een oordeel, een stijging van 16 procent, en daarnaast 5286 meldingen en vragen over gelijke behandeling. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2020.

Het soort discriminatie-incidenten dat de politie en gemeenten registreerden verschilt. Bij de politie heeft 62 procent van de registraties te maken met een uitlating (4069 incidenten). Het gaat om scheldpartijen en beledigingen waarbij op grond van de herkomst of seksuele geaardheid van de betrokkenen.

Bij gemeenten kwamen veel meldingen binnen over de coronamaatregelen. Het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht leiden tot klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelden. De onderzoekers zeggen dat 31 procent van alle meldingen bij gemeenten over 'niet-wettelijke' of 'overige' discriminatiegronden gaan, een duidelijk toename in vergelijking met eerdere jaren.

Het gaat dan om mensen die zich niet hebben laten vaccineren vanwege een persoonlijke overtuiging die niet wettelijk beschermd is. Ook mensen die om niet-medische redenen weigeren een mondkapje te dragen en hierdoor niet bij het ziekenhuis naar binnen mogen, vallen hieronder.

Een kleiner deel van de meldingen bij gemeenten heeft te maken met discriminatie op grond van handicap, een chronische ziekte of met leeftijdsdiscriminatie. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman ontvingen veel klachten over de coronamaatregelen. Bij de Nationale ombudsman kwamen 321 klachten over discriminatie door overheidsinstanties binnen, waarmee het aantal klachten meer dan verdubbelde.

Meer meldingen over horeca

De politie registreerde meer incidenten in 2021 dan een jaar eerder. Wel ging het net als voorgaande jaren voornamelijk over herkomst (42 procent) en seksuele geaardheid (32 procent). De registraties van discriminatie op grond van handicap stegen door de coronamaatregelen, waarbij iemand een beperking opvoerde om geen mondkapje te willen of kunnen dragen.

Gemeenten ontvingen in 2021 de meeste meldingen over openbare voorzieningen, ziekenhuizen, gemeentelijke dienstverlening of de Belastingdienst: 28 procent van de meldingen gaat hierover. Dit komt met name door meldingen die te maken hebben met de coronamaatregelen zoals mondkapjes of het coronatoegangsbewijs.

De arbeidsmarkt, waar traditioneel de meeste gemeentemeldingen over binnenkomen, was goed voor 16 procent. Het aandeel meldingen over horeca, sport en recreatie nam toe. Ook dat heeft te maken met de coronamaatregelen. Bij CRM was in 34 procent van de verzoeken om een oordeel het terrein 'arbeid' het grootste, net als voorgaande jaren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl