Stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke of verstandelijke beperking
NOS Nieuws

Vorig jaar recordaantal klachten en meldingen over ongelijke behandeling

Het College voor de Rechten van de Mens ontving vorig jaar een recordaantal klachten en meldingen over ongelijke behandeling. 5286 keer schreven mensen de toezichthouder aan, blijkt uit de discriminatiemonitor over 2021. Het vaakst kwamen er meldingen binnen over discriminatie met betrekking tot een handicap of chronische ziekte. Dat was in eerdere jaren ook al zo.

De meldingen binnen die categorie lopen sterk uiteen, ziet het College voor de Rechten van de Mens. Het ging bijvoorbeeld om mensen die door hun lichamelijke beperking moeilijk toegang hadden tot een stemlokaal bij de verkiezingen. Maar er kwamen ook meldingen binnen van ouders van hoogbegaafde kinderen, die vinden dat hun kind geen passend onderwijs krijgt.

Daarnaast kwamen ruim tweeduizend klachten binnen over de coronamaatregelen. Melders klaagden bijvoorbeeld dat zij werden achtergesteld vanwege de invoering van het coronatoegangsbewijs. Anderen voelden zich gediscrimineerd omdat zij vanwege hun geboortejaar gevaccineerd werden met het AstraZeneca-vaccin.

Etniciteit en geslacht in de top 3

Een kwart van de binnengekomen vragen en meldingen ging over discriminatie wegens etniciteit. Veel ervan hielden verband met de Belastingdienst en de toeslagenaffaire of andere overheidsinstanties waarvan melders vermoedden dat er sprake was van etnisch profileren. Het ging dan bijvoorbeeld om een gemeenteambtenaar die bij de aanvraag om een bijstandsuitkering vroeg naar een tweede nationaliteit.

Tot slot ontving het College veel meldingen over discriminatie op basis van geslacht. Het ging dan bijvoorbeeld om melders die bij een selectieprocedure werden benadeeld vanwege een zwangerschap.

Het College merkt op dat er vorig jaar ook een recordaantal verzoeken om een oordeel (739) werden ingestuurd. In een op de drie gevallen oordeelde de toezichthouder dat er inderdaad sprake was van discriminatie. De oordelen van het College zijn juridisch niet bindend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl