Staatssecretaris van Ooijen, minister Weerwind en GroenLinks-Kamerlid Westerveld
NOS NieuwsAangepast

Oppositie: geen eigen bijdrage jeugdzorg, kabinet doet toch onderzoek

In de Tweede Kamer leven aarzelingen en grote bezwaren over het invoeren van een eigen bijdrage voor ouders wier kind jeugdzorg ontvangt. Toch gaat staatssecretaris Van Ooijen onderzoeken of en hoe een eigen bijdrage voordelen kan opleveren.

Dat zei hij in het Kamerdebat over de hervormingen in de jeugdzorg die hij vrijdag bekendmaakte.

Van Ooijen wijst erop dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er op termijn 511 miljoen euro bezuinigd moet worden. Een van de mogelijke bezuinigingsmaatregelen is dat ouders een bijdrage in de kosten leveren. "Ik ga deze afspraak uitvoeren en dus onderzoek laten doen naar de impact van een eigen bijdrage", zei hij.

Een eigen bijdrage kan er ook voor zorgen dat gemeenten, behandelaars en ouders kritischer kijken naar de noodzaak van lichte behandelingen bij bijvoorbeeld lees- of concentratieproblemen.

Eerder in het debat hadden verschillende oppositiepartijen zich kritisch over de eigen bijdrage uitgesproken. "Het gaat om kinderen. En het gaat mogelijk in tegen het internationaal recht", zei PvdA-Kamerlid Kuiken. "In 2015 was dit ook het plan, dat hebben we toen niet voor niets geschrapt."

Ook SP, GroenLinks, PVV en andere oppositiepartijen willen van het idee af.

De regeringspartijen probeerden de bezwaren weg te nemen. "Niemand wil meebetalen aan de examentraining van Valerie en Roderick zonder dat hun rijke ouders daaraan meebetalen", zei CDA-Kamerlid Peters. "En natuurlijk gaan we geen eigen bijdrage vragen voor uithuisgeplaatste kinderen in gezinnen met geldproblemen."

D66 vindt een eigen bijdrage bij "meer welvarende ouders" logischer dan bij ouders met minder geld. "Maar we willen eerst de plannen zien, we gaan niet zomaar akkoord", zei Kamerlid Raemakers.

Steun

Van Ooijen kan wel rekenen op steun van de Kamer voor de grote lijnen van de hervormingen die hij wil doorvoeren. Verschillende deskundigen hebben aangetoond dat de overheveling in 2015 van de jeugdzorg naar gemeenten erg nadelig heeft uitgepakt voor kinderen met ernstige problemen.

Door de marktwerking en de explosieve groei van het aantal kleine bureautjes die winst maken op 'lichte' behandelingen, nemen de kosten enorm toe. Terwijl kinderen met ernstige aandoeningen zoals anorexia en suïcidaal gedrag op wachtlijsten staan. Van Ooijen heeft extra geld beschikbaar gesteld voor deze kinderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl