EPA

De Britse premier Johnson heeft vandaag een stroef gesprek gevoerd met de Noord-Ierse partij Sinn Féin, zegt partijvoorzitter Mary Lou McDonald. Aanleiding is de politieke crisis in het land, waar onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering stilliggen door onvrede bij de unionistische partij DUP over gemaakte Brexit-afspraken.

Johnson ging vandaag naar Noord-Ierland voor spoedoverleg met Noord-Ierse partijen. Hij herhaalde dat hij de Brexit-afspraken omtrent Noord-Ierland wil openbreken als de Europese Unie er niet in slaagt de politieke crisis te bezweren die de vorming van een nieuwe regering in Noord-Ierland blokkeert.

Hij noemde het "noodzakelijk te handelen" als de EU er niet mee instemt de handelsafspraken aan te passen die sinds de Brexit van kracht zijn. Die afspraken destabiliseren de politieke situatie in Noord-Ierland, aldus Johnson. Nationale wetgeving zou de Britse regering de mogelijkheid geven om het Noord-Ierse-protocol eenzijdig aan te passen.

In het protocol zijn afspraken vastgelegd over onder meer douanecontroles, die door de Britten en unionisten in Noord-Ierland worden gezien als een douanegrens in het eigen land.

Johnson sprak vandaag met de leider van de pro-Britse DUP, Jeffrey Donaldson. Die herhaalde na zijn gesprek met Johnson dat hij geen regering gaat vormen zolang het Noord-Ierland-protocol zijn land schaadt. Hij noemde het idee dat Johnson zijn kant kiest in de kwestie "een sprookje".

Sinn Féin

De andere grote partij in het Noord-Ierse parlement, Sinn Féin, riep Johnson vandaag op om niet het aan het protocol te morrelen. "We hebben hem duidelijk gemaakt dat eenzijdig handelen verkeerd zou zijn." Volgens Sinn Féin-voorzitter McDonald gaf Johnson geen duidelijk antwoord op het verzoek.

Het katholiek-republikeinse Sinn Féin werd eerder deze maand de grootste bij de verkiezingen. Voor het eerst werd een partij die een verenigd Ierland nastreeft de grootste in Noord-Ierland, terwijl de unionisten meer dan 100 jaar de grootste waren.

EU-lidstaat Ierland waarschuwt dat de dreigende stap van de Britse regering het hele handelsakkoord dat de Britten met de EU hebben gesloten kan ondermijnen.

STER reclame