Boerenprotest eerder dit jaar
In samenwerking met
RTV Oost
NOS Nieuws

LTO Overijssel stapt uit stikstofoverleg

Het regiobestuur van boerenbelangenorganisatie LTO Noord doet niet meer mee aan de gebiedsgerichte aanpak van stikstof in Overijssel. Deze afdeling van de Land- en Tuinbouworganisatie is de eerste die weigert verder mee te werken aan het overleg.

"Onze unanieme conclusie is dat wij momenteel geen aanknopingspunten meer zien die perspectief bieden aan de agrarische sector en evenmin aan individuele boeren en tuinders", aldus het regiobestuur in een brief aan de provincie Overijssel waar RTV Oost over bericht.

Een woordvoerder van de landelijke LTO weet nog niet wat de andere afdelingen doen. "Ik verwacht daar later op de dag meer over te kunnen melden", zegt hij.

Gunstige voorwaarden

Minister Van der Wal kwam onlangs met het plan om boeren versneld én zo nodig gedwongen uit te kopen om zo de uitstoot van stikstof terug te brengen. "Hoe eerder boeren zich melden voor een stoppersregeling, hoe gunstiger de voorwaarden", zei ze. "Vrijwilligheid levert tijdwinst op. Onteigenen klinkt en is niet alleen heel vervelend, het kost ook veel tijd."

Maar de boeren in Overijssel, van wie een aantal gisteren nog demonstreerde in Den Haag, voelen niets voor Van der Wals plannen. Waar de minister zegt dat ze "de uitkoopregeling woest aantrekkelijk zal maken", wijzen de boeren erop dat ze eigenlijk geen alternatief biedt. In de brief stellen ze dat Van der Wal "onhaalbare" eisen stelt aan de stikstofuitstoot van boeren die toch willen doorgaan.

De minister komt ook niet met een oplossing voor boeren die de afgelopen jaar hun bedrijf hebben uitgebreid en "biedt geen verdienmodellen", stelt de regionale afdeling van LTO. Maar het steekt vooral dat ze met ingrijpen dreigt als de gebiedsgerichte aanpak in Overijssel onvoldoende resultaat oplevert.

"Er is geen perspectief. Wij zijn bereid weer deel te nemen als ons als agrarische sector weer perspectief wordt geboden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl