Grootschalige teststraten worden in de toekomst niet meer opgezet
NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil bij coronauitbraak geen lockdown, GGD-test niet meer nodig

Bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus wil het kabinet de Nederlandse samenleving zoveel mogelijk open houden. Sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en bedrijven moeten zelf plannen maken tegen een te snelle verspreiding van het virus.

Op korte termijn, vanaf 11 april, is het niet meer nodig om bij klachten naar een GGD-teststraat te gaan. Het kabinet vindt een zelftest een betrouwbaar en snel middel. Het kabinet zet vooral in op preventie en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.

Ongunstig scenario

Dit is de kern van de Langetermijnstrategie voor de aanpak van Covid-19 die het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. "Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen", staat in de nota. Maar harde beloften over het voorkomen van een toekomstige lockdown durft het kabinet niet te doen. "Als het virus weer flink opleeft, valt niet uit te sluiten dat er maatregelen genomen moeten worden om de samenleving open te houden en de zorg toegankelijk te houden."

Het openhouden van het onderwijs en de kinderopvang heeft de hoogste prioriteit, staat in het stuk van 39 pagina's.

Dicht

Al lange tijd wordt, ook op verzoek van de Tweede Kamer, gewerkt aan een plan voor de aanpak van corona op de lange termijn. Vanaf de eerste uitbraak in het voorjaar van 2020 heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen, zoals de invoering van een harde lockdown waarbij horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen een aantal maanden dicht moesten. In januari 2021 werd een avondklok afgekondigd, moesten mensen thuis gaan werken en was het dragen van een mondkapje lange tijd op veel plekken verplicht.

Inmiddels zijn veel Nederlanders gevaccineerd en mede daardoor worden de meeste mensen minder ziek van de omikronvariant. Minister Kuipers van Volksgezondheid benadrukt al langer dat het coronavirus niet meer weg gaat en dat Nederland er mee moet leren om gaan. Nog steeds worden mensen ziek, maar het aantal ziekenhuisopnamen is veel minder groot dan in de eerste golven.

Het kabinetsbeleid gaat zich, zoals aangekondigd, vooral richten op het openhouden van de samenleving, maar in de nota staat niet in detail wat dit inhoudt. Het kabinet wil bij een uitbraak niet meer vanuit de overheid allerlei maatregelen opleggen, de eigen verantwoordelijkheid van burgers en werkgevers komt centraal te staan. "Als mensen klachten hebben moeten ze zich testen en zelf in isolatie gaan", zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij vindt dat dit nu ook al goed gebeurt.

Looproutes

Voor de zomer moeten de sectoren duidelijk maken wat ze doen bij een nieuwe uitbraak. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het instellen van looproutes of het beperken van het aantal bezoekers. In de lange strategie staan daar geen concrete voorbeelden van. Thuiswerken hoeft niet meer: het kabinet is enthousiast over hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) en gaat dat stimuleren.

Het kabinet blijft bezig met het organiseren van vaccinatierondes, zoals onlangs de tweede booster voor zestigers die dat willen. Ook gaat het onderzoek naar nieuwe medicatie door en wordt het rioolwater gecontroleerd op coronavirussen.

Het kabinet gaat gezonder leven, sporten en bewegen extra stimuleren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl