NOS NieuwsAangepast

Kabinet: openhouden samenleving wordt uitgangspunt bij coronabeleid

Het kabinet heeft een nieuwe visie op het coronabeleid gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een kortetermijnvisie voor deze winter, maar de brief bevat ook zaken waaruit blijkt waar het kabinet op de langere termijn heen wil. "Het uitgangspunt wordt het openhouden van de samenleving", schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid.

Er zijn voortaan twee nieuwe "gelijkwaardige doelen" bij het coronabeleid: de maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen.

Eerder ging het kabinet uit van enkele specifieke doelen: een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbaren en zicht houden op het virus. Later werd daar nog het beperken van de economische en maatschappelijke schade aan toegevoegd.

"Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaal-economische kant als op de zorg", schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid. "We bewegen met de herziene doelstellingen weg van uitsluiting van risico's naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven."

Andere weging

"Een open vitale samenleving vraagt om scherpe keuzes en een andere weging van belangen", schrijft de minister. "Ook hierbij moeten maatregelen te allen tijde proportioneel zijn en dienen de grondrechten zo min mogelijk te worden beperkt."

Het coronatoegangsbewijs blijft vooralsnog in de 'gereedschapskist' van het kabinet zitten. Bij gebruik ervan moet wel "kritisch en zorgvuldig afgewogen worden of het proportioneel is".

Het kabinet noemt een nieuwe schoolsluiting niet bij voorbaat uitgesloten, daarover wordt nog gesproken met sectoren. "Zo kan het onderwijs als belangrijke sector voor de ontwikkeling van onze kinderen prioriteit krijgen in de besluitvorming en zo lang mogelijk uitgezonderd blijven, indien contact beperkende maatregelen onverhoopt weer nodig zijn."

Het kabinet wil bij het nemen van eventuele nieuwe maatregelen kijken naar meer zaken dan alleen IC- en ziekenhuisopnames. "Niet alleen lijkt de systematiek te smal, doordat het zich alleen richt op de druk op de zorg, maar ook lijken de indicatoren niet snel genoeg te kunnen inspelen op veranderingen in het virus."

Testen blijven een belangrijke rol spelen, benadrukt Kuipers. De teststraten bij de GGD's zullen dus nog even blijven bestaan.

Nieuwe boostercampagne

Kuipers zegt ook dat er rekening gehouden moet worden met een nieuwe boostercampagne. "Ik heb de Gezondheidsraad daarom gevraagd uiterlijk 10 februari te adviseren over het nut en de noodzaak van een additionele boostercampagne in de komende maanden."

De brief van Kuipers komt op dezelfde dag dat premier Rutte aankondigde dat hij komende dinsdag niet bij de coronapersconferentie is. Dat heeft enerzijds een praktische reden: Rutte kan zo bij het debat in de Eerste Kamer zijn over de regeringsverklaring. Tegelijkertijd laat Rutte daarmee weten dat de coronacijfers niet zo ernstig zijn als ze eerst waren. "Als het heel slecht zou gaan, dan is het wat minder makkelijk om daar weg te blijven. Het lijkt nu iets positiever te gaan."

Optimistischer dan vorige week

Hoewel in Haagse kringen wordt gesproken over mogelijke versoepelingen, zoals latere sluitingstijden voor de horeca, is er officieel nog niets besloten. Het OMT komt vrijdag bijeen om hierover te spreken, pas daarna hakt het kabinet de knoop door. Rutte was vandaag nog voorzichtig: "Op dit moment is niet te voorspellen of het een wat grotere versoepeling wordt, een kleinere of geen. Ik ben op dit moment voorzichtig optimistischer dan een week geleden, dat wel. Maar we moeten echt de komende dagen kijken hoe het zich ontwikkelt."

OMT-lid Menno de Jong bevestigde tegen AT5 dat onder meer gesproken gaat worden over meer bezoekers voor de cultuursector en uitbreiding van de openingstijden. Hij liet zich voorzichtig positief uit over de afname van het coronavirus.

"We zitten nu een beetje in een grillige fase", vertelde De Jong. "Het meest waarschijnlijke scenario is dat het virus steeds minder ziekmakend zal worden naarmate het verder evolueert. De omikronvariant kan een soort tussenstap zijn richting zo'n echt onschuldig virus."

Het RIVM kwam vandaag naar buiten met cijfers waaruit blijkt dat het aantal positief geteste mensen afgelopen week wel toenam, maar minder hard dan vorige week. "Het is de eerste aanwijzing dat we richting een piek gaan. Het is voor het eerst dat we deze trendbreuk constateren", meldde hoofd Infectieziektebestrijding bij het RIVM Aura Timen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl