De extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught
NOS Nieuws

Berichtenservice gedetineerden stopgezet na problemen met controle

Gedetineerden kunnen vanaf vandaag geen gebruik meer maken van de berichtenservice eMates, omdat het berichtenverkeer niet goed in de gaten kan worden gehouden. Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft dat besloten na waarschuwingen van het Openbaar Ministerie.

Het OM zegt dat er dagelijks tientallen berichten per gedetineerde worden verstuurd die niet goed in de gaten gehouden kunnen worden. Het risico bestaat dat gedetineerden door dat contact met de buitenwereld hun criminele activiteiten kunnen voortzetten.

Veiligheid in geding

"Het OM wijst erop dat dat niet alleen raakt aan het belang van de veiligheid van de samenleving of de opsporing, maar ook aan dat van de veiligheid binnen de inrichting", zegt minister Weerwind. Het OM heeft de minister voorbeelden gegeven uit een lopend strafrechtelijk onderzoek, waar geen nadere mededelingen over kunnen worden gedaan, zegt hij.

Het kan gaan om het delen van informatie over andere gedetineerden of over de inrichting en bewaking van de detentiecentra en details over het gevangenispersoneel. Met die informatie zouden gevangenen ontsnappingspogingen kunnen voorbereiden.

Naast een risico voor de externe veiligheid is het systeem ook niet veilig voor privacygevoelige informatie van de gedetineerden zelf. Over de beveiliging, opslag en het beheer van de data heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geen goede afspraken gemaakt met het commerciële bedrijf dat de maildienst aanbiedt, zegt Weerwind. Hij noemt dat onacceptabel.

Geprint

Met eMates kunnen gedetineerden overigens niet helemaal ongecontroleerd mailen. De mails moeten altijd door een medewerker van de DJI worden geprint en overhandigd. Als de gedetineerde iemand wil mailen, dan gaat dat per handgeschreven brief die wordt gescand.

Door het grote aantal mails, zo'n 200.000 per jaar, vergt de controle van de inhoud "een grote inspanning", zegt Weerwind. Voor de mails via eMates gelden dezelfde regels als voor brieven. Van gedetineerden in de EBI (extra beveiligde inrichting) wordt alles gecontroleerd. Van andere gedetineerden "wanneer daar aanleiding toe is".

Zolang het onderzoek naar eMates loopt, kunnen gedetineerden volgens het gebruikelijke regime brieven schrijven en ontvangen, en bellen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl