Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding)
NOS Nieuws

Korten bijstand bij thuiswonende kinderen nu pas vanaf 27 jaar

Het kabinet wil dat kinderen van bijstandsgerechtigde ouders langer thuis kunnen wonen, zonder dat hun ouders dan op hun uitkering worden gekort.

Minister voor Armoedebeleid Schouten schrijft in een wetswijzigingsvoorstel dat de leeftijd voor toepassing van de zogenoemde kostendelersnorm wordt opgehoogd van 21 naar 27 jaar.

Op die manier moeten bijstandsgerechtigde gezinnen meer zekerheid krijgen als het gaat om hun inkomen, ook als hun kinderen na hun 21ste nog thuis wonen.

Gemeenten riepen eerder al op de norm die in 2015 werd ingevoerd, op 27 jaar te zetten. In de praktijk bleek de leeftijdsgrens van 21 tot problemen te leiden, bijvoorbeeld als het kind niet in staat was genoeg te verdienen. Met toenemende armoede tot gevolg.

Eind vorig jaar bleek uit een rondgang van de NOS dat de tien grootste gemeenten tientallen tot meer dan honderd keer per jaar uitzonderingen maakten op de kostendelersnorm. Dat gebeurde vooral als de kans bestond dat iemand dak- of thuisloos werd.

Zo'n uitzondering maken is ingewikkeld en kost tijd. Om die reden pleitte een deel van de gemeenten voor een (gedeeltelijke) afschaffing van de norm.

Minister Schouten refereert in haar motivatie bij de aanpassing aan deze "knelpunten". Tegelijk moet de maatregel het aantal dakloze jongeren omlaag brengen, omdat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen zonder dat hun ouders hierdoor gekort worden op uitkeringen.

Er is in totaal 66 miljoen vrijgemaakt door het kabinet om de wijziging, die vanaf 1 januari 2023 in werking moet treden, mogelijk te maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl