De plek waar het megadatacenter van Facebooks moederbedrijf Meta zou komen
NOS Nieuws

Het doek lijkt te vallen voor megadatacenter Zeewolde

 • Ardy Stemerding

  verslaggever Politiek

 • Nando Kasteleijn

  redacteur Tech

 • Ardy Stemerding

  verslaggever Politiek

 • Nando Kasteleijn

  redacteur Tech

De komst van het megadatacenter in Zeewolde is zeer onzeker geworden. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil ervan af. Daarnaast hebben partijen in Zeewolde die tegen de komst zijn van het datacenter van Facebooks moederbedrijf Meta een grote meerderheid behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen deze week.

Daarmee is de bouw nog niet definitief van de baan. Officieel is het nu aan het Rijksvastgoedbedrijf om te oordelen of het een stuk grond, dat nodig is voor de bouw van het datacenter, wil verkopen aan de gemeente. Voor de verkoop zijn eisen opgesteld, Zeewolde heeft vorige week documenten ingeleverd met uitleg over hoe het denkt aan die eisen te kunnen voldoen.

Een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf wil niet vooruitlopen op de besluitvorming. De instantie gaat nu, onder meer samen met TNO, kijken naar de uitleg van de gemeente. "Het is onze grond en wij hebben voorwaarden gesteld aan de verkoop ervan. Het is zeer de vraag of Zeewolde aan die voorwaarden zal kunnen voldoen", zegt De Jonge daarover. "Ik denk dat Nederland te klein is voor die heel grote datacenters."

'Alle middelen gebruiken'

Een van de partijen die fel tegen de komst van het datacenter zijn, is Leefbaar Zeewolde. De partij haalde deze week bij de gemeenteraadsverkiezingen een meerderheid (10 van de 19 raadszetels) en schrijft deze winst toe aan het standpunt over de komst van Meta. "Wij gaan alle middelen gebruiken om de komst van het datacenter tegen te houden", zegt fractievoorzitter Tom Zonneveld.

Met het goedkeuren van het bestemmingsplan is het in principe uit handen van de raad. "Maar dat betekent niet dat de raad ook is uitgespeeld", stelt Zonneveld. Hij wijst er onder meer op dat er ook gesproken kan worden met de provincie en het waterschap, die nog vergunningen moeten afgeven.

Zonneveld zegt ook niet uit te sluiten dat Meta zich terugtrekt. Een woordvoerder van het techbedrijf zegt vandaag in een reactie te hebben "kennisgenomen van de verkiezingsuitslag" en het bedrijf wil de gesprekken met betrokken partijen voortzetten.

Een netelig punt rond de komst van het megadatacenter is dat het heel veel stroom verbruikt. In deze video leggen we je uit hoe dat zit:

Zoveel stroom verbruikt het megadatacenter van Meta straks

Naast Leefbaar Zeewolde staat ook de ChristenUnie bekend als tegenstander van het datacenter. Fractielid Erik van de Beld zegt dat men in Zeewolde ook het besluit om het bestemmingsplan te wijzigen kan terugdraaien. "Maar dat is onbehoorlijk bestuur", zegt hij daarover.

Zowel Leefbaar als de ChristenUnie vreest daarnaast dat als tot terugdraaien wordt besloten Meta een schadeclaim kan indienen. Het concern wilde vandaag niet reageren op de vraag of dat een optie is.

Waar beide partijen ook op wijzen, is dat de Eerste Kamer volgende week over een motie stemt die het kabinet oproept om de uitvoering van het bestemmingsplan - dat de komst van het megadatacenter mogelijk maakt - tegen te houden totdat duidelijk is dat de bouw niet in strijd is met het rijksbeleid. Zij hopen dat die motie een meerderheid krijgt.

Afgestraft door kiezer

Bij de stemming over het bestemmingsplan in december gaf de fractie GroenLinks/PvdA de doorslag. Die partij is inmiddels gefuseerd met het BurgerBelang en Zeewolde Liberaal Zeewolde tot Actief Zeewolde; alle vier de raadsleden stemden in.

Dat is ze niet in dank afgenomen: van de vier leden blijft er in de nieuwe raad na de verkiezingen één over. "Dat het zo extreem zou uitpakken, hadden we niet verwacht en zeker niet gehoopt", reageert fractievoorzitter Yvonne van Bruggen.

"Het is schandalig dat Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie dit tot een verkiezingsitem hebben gemaakt, want wij gaan er niet meer over als raad." In haar ogen beloven die partijen iets wat ze niet zonder meer waar kunnen maken. Ondanks de verkiezingsuitslag staat Van Bruggen nog altijd achter haar stem in december, al zegt ze het ook niet erg te vinden als het megadatacenter er niet komt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl