Ontwerp van het nieuw te bouwen datacenter Gemeente Zeewolde

Het Rijk moet voorlopig geen grond verkopen aan Facebooks moederbedrijf Meta voor een megadatacenter in Zeewolde. Een voorstel met die strekking is aangenomen in de Eerste Kamer.

Vorige week stemde de gemeenteraad in Zeewolde in met een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de komst van het datacenter, een flinke stap dichterbij is gekomen. Maar het is nog geen gelopen race: een deel van de grond is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld, onder meer over duurzaamheid.

In het voorstel van de Partij voor de Dieren wordt daar nog een voorwaarde aan toegevoegd. De verkoop zou opgeschort moeten worden "tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is". Een motie van gelijke strekking werd vorige week, voor de stemming in Zeewolde, overigens verworpen in de Tweede Kamer.

Recent werd de roep om een landelijke strategie steeds luider in Den Haag. Een aantal partijen vindt dat toestemming voor de komst van datacentra niet aan gemeenten mag worden overgelaten.

Criteria aanscherpen

In het nieuwe coalitieakkoord staat overigens dat het aankomend kabinet van plan is om de landelijke regie en criteria aan te scherpen. De nieuwe coalitie vindt dat megadatacenters "een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde".

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken zegt de motie uit de Eerste Kamer te gaan bestuderen.

In deze video wordt uitgelegd uit hoeveel energie het geplande datacenter verbruikt:

Zoveel stroom verbruikt het megadatacenter van Meta straks

STER reclame