NOS NieuwsAangepast

Gemeenteraad Zeewolde maakt de weg vrij voor komst datacenter Facebook

  • Nando Kasteleijn

    redacteur Tech

  • Nando Kasteleijn

    redacteur Tech

De gemeenteraad van Zeewolde heeft na een lange vergadering ingestemd met de komst van een megadatacenter van Facebooks moederbedrijf Meta. Elf raadsleden waren voor, acht waren tegen.

De avond werd getekend door een opvallende tweedeling. Aan de ene kant burgers - boeren en milieuactivisten - die in een demonstratie buiten hun onvrede lieten horen en dertien insprekers die allemaal tegen waren. Daartegenover stond een meerderheid van de raad, die er wél van overtuigd is dat de komst van het datacenter goed is voor de gemeenschap.

Uiteindelijk was het de fractie PvdA/GroenLinks die de doorslag gaf en voor stemde. Opvallend is dat GroenLinks-leider Klaver vanavond in Op1 die keuze "buitengewoon dom" noemde.

Druk vanuit landelijke politiek

Tijdens de avond werd meerdere keren geconstateerd dat de druk en de aandacht de afgelopen weken vanuit de landelijke politiek en de media erg groot waren geweest. De raadsleden stelden dat ze wel degelijk goed in staat zijn om te oordelen over het bestemmingsplan, ondanks het complexe dossier.

Met het besluit van de raad is de zaak nog niet rond. Een deel van de grond is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld. Het is aan Zeewolde om te laten zien dat hieraan kan worden voldaan. Ook loopt er nog een vergunningsprocedure en kan er uiteindelijk beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Facebook heeft in een reactie laten weten "blij" te zijn met het besluit van de gemeenteraad. Het bedrijf benadrukt hierbij dat er "nog veel werk verricht moet worden" voordat het een definitief besluit neemt.

Dit zijn video's van het verloop van de raadsvergadering:

De raad besloot feitelijk niet over de komst van het datacenter, maar of het bestemmingsplan van het gebied waar zal worden gebouwd ('Trekkersveld IV') wordt aangepast. Nu de wijziging is aangenomen, brengt dat de komst van het datacenter een flinke stap dichterbij.

Wethouder Egge Jan de Jong had zich vooraf al opgeworpen als dé voorvechter van het datacenter. Zijn boodschap is dat Facebooks hyperscale - zoals het in jargon heet - een trits voordelen heeft. Een die dus door raadsleden is omarmd.

Zo levert het de gemeente miljoenen euro's op aan onroerendezaakbelasting (hoeveel precies is nog onduidelijk) en is de belofte dat Facebook geld zal steken in de gemeenschap (hoeveel is niet bekend). Ook moet het werkgelegenheid opleveren (de vraag is nog wel hoeveel banen en naar wie het werk gaat) en ten slotte is de belofte dat het datacenter ook een nog aan te leggen warmtenet gaat voeden. Of dit kan, wordt nog onderzocht.

Gevolgen energietransitie

Tegelijkertijd betekent het datacenter ook iets voor de energietransitie. Het wil gebruikmaken van groene stroom. De NOS meldde gisteren dat het energieverbruik vergelijkbaar is met dat van 460.000 huishoudens of de NS. Dit betekent een extra energievraag die gelijkstaat aan 115 windmolens of 14 vierkante kilometer aan zonnepanelen.

In deze video legt verslaggever Thomas Spekschoor uit hoeveel energie het geplande datacenter verbruikt:

Zoveel stroom verbruikt het megadatacenter van Meta straks

Ondertussen is op landelijk niveau het besef ontstaan dat dit soort besluiten niet aan de lokale politiek overgelaten kan worden. Dat is een draai: voormalig minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken was juist van mening dat over dit soort datacenters op lokaal en regionaal niveau moet worden besloten.

In het deze week gepresenteerde coalitieakkoord staat dat dergelijke megadatacenters "een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde". Het plan van het aankomende kabinet is om de landelijke regie en criteria aan te scherpen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl