NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil windenergie op zee verdubbelen

Het kabinet wil de windenergie op zee fors uitbreiden. Het is de bedoeling dat er tot 2030 10,7 gigawatt aan vermogen bij komt, meer dan een verdubbeling van wat was aangekondigd.

Huishoudens en industrie

De uitbreiding komt neer op 750 tot 800 windmolens extra en is bedoeld om groene stroom te produceren en die te gebruiken voor huishoudens en de industrie. Er komen drie nieuwe parken ten noordwesten van Noord-Holland en ten noorden van de Waddeneilanden. Er zijn nu al windparken op zee bij IJmuiden en Egmond en voor de kust van Zeeland.

In het coalitieakkoord staat al dat het kabinet meer wil gebruikmaken van wind op zee en andere 'hernieuwbare energiebronnen'. De windmolenparken moeten er mede toe leiden dat in 2030 windenergie de grootste bron van elektriciteit is. "Windparken op de Noordzee hebben minder impact dan windmolens op land, maar ook op de Noordzee moet je ze goed inpassen", zei minister Jetten vandaag.

Klimaatfonds

Het kabinet wil een deel van de kosten betalen uit het Klimaatfonds. Daar zit in totaal 35 miljard euro in en voor de windparken trekt het kabinet bijna 1,7 miljard euro uit. Het gaat dan niet om de kosten van de bouw van de windparken zelf (die worden betaald door bedrijven en investeerders).

Maar het kabinet investeert wel in het aanleggen van de stroomaansluiting op land, het beveiligen van de scheepvaart, aanpassingen in de visserij en "bescherming van het ecosysteem".

De drie nieuwe gebieden heten Nederwiek, Lagelander en Doordewind.

Het is al langer een voornemen van de Nederlandse overheid om het aantal windmolenparken op zee uit te breiden. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn daar al langer mee bezig en Nederland wil aanhaken. Jetten sprak vandaag van een belangrijke mijlpaal in de transitie naar meer duurzame energie.

Minster Jetten: wind wordt grootste energiebron

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace, juicht het kabinetsplan toe. "We moeten stevig inzetten op windenergie om de klimaatdoelen te halen en zo snel mogelijk volledig over te gaan op duurzame energie. Vrij van gas uit Rusland en Groningen. Het zeeleven lijdt voor vooral scheepvaart, overbevissing en klimaatverandering. Wat nodig is, is meer natuurbescherming, handhaving van de overheid en minder schadelijke visserij."

Kaart nieuwe windenergie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl