Een pluimveebedrijf waar het vogelgriepvirus is aangetroffen
NOS Nieuws

Kabinet wil aanvullende maatregelen tegen vogelgriep

Pluimveehouders moeten aanvullende maatregelen nemen om vogelgriepbesmettingen te voorkomen, schrijft minister Staghouwer van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil onder meer een verplichte hygiënecheck invoeren, om tekortkomingen in de bioveiligheid in stallen op te merken en verhelpen voordat pluimveehouders na een ruiming weer dieren mogen plaatsen.

Besmette bedrijven moeten al verplichte reinigings- en ontsmettingsrondes uitvoeren voordat er weer dieren in de stallen mogen. De extra hygiënecheck, waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op moet gaan toezien, komt daarbij. Wat die precies gaat inhouden, wordt later duidelijk.

De minister herhaalt dat het erop lijkt dat vogelgriep een structureel probleem is geworden en een permanente bedreiging vormt. Hij heeft de sector gevraagd om aan de slag te gaan met langetermijnmaatregelen voor vogelgrieppreventie en -bestrijding. Daarover is Staghouwer ook met andere partijen in gesprek, in binnen- en buitenland.

Vaccinatie

Eerder werd al duidelijk dat Nederland samen met Frankrijk pleit voor het bevorderen van het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. Volgens Staghouwer staat de Europese Commissie hiervoor open en wordt onderzocht hoe de regelgeving hiervoor kan worden vereenvoudigd, voor wanneer er een vaccin is dat op grote schaal en tegen veel virusstammen kan worden ingezet.

In Nederland wordt een proef voorbereid met een vaccin in een laboratorium. Dat was al bekend. Staghouwer schrijft nu dat de eerste resultaten daarvan op zijn vroegst deze zomer worden verwacht. Ook wordt gekeken hoe een vaccin onder veldomstandigheden kan worden onderzocht.

Mogelijk verplicht veiligheidsplan

Verder staat in de brief dat er een project wordt begonnen waarbij onafhankelijke deskundigen de bioveiligheid op pluimveebedrijven in kaart brengen. Bedrijven die meedoen aan de pilot, wordt gevraagd om vast te leggen wat voor maatregelen ze bijvoorbeeld hebben voor bezoekers en personeel op hun erf en welke bioveiligheidsvoorzieningen er zijn.

Ook gaan de bedrijven in een planning beschrijven hoe en wanneer ze eventuele tekortkomingen gaan verhelpen. Op basis van de ervaringen en kennis uit deze proef, wordt dit jaar nog gekeken of er een systeem voor een verplicht bioveiligheidsplan in de hele sector kan worden ingevoerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl