Het debat in de tijdelijke zaal van de Eerste Kamer
NOS Nieuws

Eerste Kamer: toch koppeling AOW met minimumloon

De Eerste Kamer roept het kabinet op om terug te komen van verschillende besluiten uit het regeerakkoord. Dat bleek in een debat met het kabinet over de regeringsverklaring.

De senatoren steunen in meerderheid het voorstel van de fractie-Nanninga dat de AOW toch volledig gekoppeld blijft aan het minimumloon. Het kabinet wil de AOW niet mee laten groeien met de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon omdat dat oplopend 2,4 tot 2,9 miljard euro per jaar zou kosten. De AOW stijgt in de plannen overigens wel mee met de cao-lonen.

Premier Rutte heeft de Eerste Kamer hierop gewezen, maar een meerderheid is het dus met hem oneens dat dit genoeg is, ondanks de toezegging van Rutte ouderen zo veel mogelijk te zullen compenseren.

Jeugdzorg en leenstelsel

Ook de voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg, vanaf 2024, krijgt geen goedkeuring van de Eerste Kamerleden. Een motie van GroenLinks die dit besluit wil heroverwegen heeft steun van een meerderheid.

De motie roept het kabinet op met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, in overleg te gaan over verbeteringen en hen nu niet meteen de toekomstige bezuiniging op te leggen.

De PvdA krijgt steun voor een oproep aan het kabinet om een betere compensatie te vinden voor de leenstelsel-studenten dan de 1000 euro die zij nu krijgen.

Geen meerderheid

Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. In principe kan het kabinet de moties voorlopig naast zich neerleggen. Maar als de wetten uiteindelijk in de Eerste Kamer behandeld worden, kunnen ze alsnog worden weggestemd.

GroenLinks, PvdA, de fractie-Nanninga (JA21), PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, de fractie-Otten, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie schaarden zich achter de verschillende oppositie-moties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl