L1

Een onderzoeker van de Ondernemingskamer (OK) mag e-mails van een journalist van regionale omroep L1 laten doorzoeken. Ook de mailboxen van twee andere L1-medewerkers mogen worden onderzocht. Hiervoor heeft de raadsheer-commissaris toestemming gegeven.

De raadsheer-commissaris staat dit toe omdat er bedrijfsgegevens van L1 naar andere media zouden zijn gelekt. Dat staat in een beschikking van 7 december waarover dagblad De Limburger vandaag bericht.

Een vertrouwensbreuk tussen personeel en ondernemingsraad enerzijds en bestuurder Peter Elbers en RvC anderzijds leidde in april tot een zaak bij de Ondernemingskamer. Die besloot een onderzoek in te stellen naar de interne problemen bij L1. Ook werd er naast Elbers een tweede bestuurder benoemd en werd de raad van commissarissen uitgebreid met Barbara van Hussen, een vierde commissaris met beslissende stem.

Elbers kreeg het in juni aan de stok met de redactie vanwege zijn voorstel voor een nieuw privacyreglement, waarin onder meer stond dat er verborgen camera's konden worden opgehangen. Het voorstel viel volledig verkeerd en werd door Elbers zelf weer ingetrokken.

Toch werd Elbers afgelopen zomer op non-actief gesteld door de raad van commissarissen, waarop hij later zijn definitieve vertrek aankondigde. Vervolgens vertrokken ook drie RvC-leden, waardoor alleen Van Hussen namens de OK aanbleef.

Dat de OK toestemming geeft voor het doorzoeken van de e-mails, is opmerkelijk. Bronbescherming is wettelijk vastgelegd.

Uit de beschikking blijkt dat de raadsheer-commissaris van oordeel is dat er toch recht gedaan wordt "aan het recht op bronbescherming van journalisten en de rol van de journalistiek in een democratische rechtsstaat".

Zo is er bepaald dat de onderzoeker niet zelf in de mailboxen mag kijken, maar dat hij een ICT-medewerker van de omroep in vier vastgestelde periodes in 2020 en 2021 mag laten zoeken. Het resultaat van die zoekopdracht moet worden voorgelegd aan de betrokkenen. Zij kunnen bezwaar maken bij de raadsheer-commissaris tegen het vrijgeven van hun e-mails aan de onderzoekers.

De Limburger schrijft dat niemand bij L1 wil reageren op de beslissing van de raadsheer-commissaris. OR-voorzitter Marcel Ermers mag geen commentaar geven van de directie en hoofdredacteur Leo Hauben zegt dat hij als betrokkene in de zaak niks mag zeggen.

Ook tegenover de NOS wil L1 niet reageren.

STER reclame