Het provinciehuis in Leeuwarden
NOS Nieuws

Pleidooi voor strengere regels tegen belangenverstrengeling Statenleden

De regels voor leden van de Provinciale Staten met betrekking tot belangenverstrengeling moeten worden aangescherpt, zeggen deskundigen tegen BNR. De experts op het gebied van integriteit en openbaar bestuur zijn van mening dat de huidige regelgeving niet voldoet.

Nu is het zo dat een Statenlid zich moet onthouden van stemming als een onderwerp wordt besproken waarbij hij of zij rechtstreeks is betrokken. Daarnaast zijn er gedragscodes die provincies op eigen gezag opstellen. Die zijn vooral bedoeld om intern het gesprek over belangenverstrengeling aan te gaan en hebben juridisch niet veel betekenis, zegt Albertjan Tollenaar, hoogleraar bestuursrecht in Groningen.

"Op dit moment sluiten de huidige wetten en regels niet uit dat iemand tegelijkertijd lobbyist en Statenlid is", zegt Tollenaar. Er moeten volgens hem regels komen die voor alle provincies gelden. En daarbij horen sancties voor als de regels worden overtreden.

BNR meldde eerder dat zeker drie Statenleden nevenfuncties hebben die een risico op belangenverstrengeling met zich meebrengen. Het gaat om Statenleden uit Noord-Holland, Utrecht en Friesland. Die nevenfuncties zouden onverenigbaar zijn met een zetel in de Provinciale Staten. Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden, noemt de situatie een 'aanleiding om de discussie aan te zwengelen'.

Noord-Holland

Een van de bedoelde politici is VVD-Statenlid Klaas-Jeroen Terwal. Naast zijn politieke functie is hij directeur public affairs bij KLM. "De integriteit is hierbij niet alleen in het geding, maar wordt direct geschonden", zegt Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit.

Terwal zegt desgevraagd dat zijn functies wél verenigbaar zijn. Hij wijst erop dat hij het woord niet voert over het onderwerp luchtvaart en ook niet aan stemmingen over luchtvaartkwesties deelneemt.

Volgens BNR heeft Terwal zich niet altijd onthouden van stemming, bijvoorbeeld toen er gestemd werd over een oproep tot forse krimp van het aantal vluchten op Schiphol. Terwal zegt het zich niet direct te kunnen herinneren.

Utrecht

In de provincie Utrecht gaat het om VVD-Statenlid Baerte de Brey. Hij heeft drie nevenfuncties die te maken hebben met netbeheer en elektriciteitsvoorzieningen. In de Provinciale Staten komt het onderwerp laadinfrastructuur en elektrische mobiliteit geregeld voorbij en De Brey heeft het thema mobiliteit in zijn portefeuille.

"Dat is problematisch", zegt hoogleraar bestuurskunde Michel de Vries. "Als er tegengestelde belangen zijn tussen wat goed is voor het bedrijf, en wat goed is voor de bevolking van de provincie, kom je in een conflictueuze situatie. Dat moet je te allen tijde vermijden." De Brey zegt zelf tegen BNR dat hij geen woordvoering doet over mobiliteit en ook geen enkele commissie Milieu en Mobiliteit heeft bijgewoond in deze Statenperiode.

Friesland

Jochem Knol is in Friesland Statenlid voor Groenlinks. Daarnaast werkt hij als projectmanager voor een ingenieursbureau dat zich bezighoudt met duurzame gebouwen, infrastructuur en schone energie en water. De provincie en dat bedrijf doen regelmatig zaken met elkaar, meldt BNR. Volgens De Vries zou Knol, omdat zijn bedrijf zakendoet met de provincie, "helemaal niet in Staten moeten willen zitten". "Dan wordt het lastig om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan", zegt hij.

Volgens Knol is het tot dusver één keer voorgekomen dat er een project ter sprake kwam waarbij zijn specifieke kennis wenselijk was. Hij zegt het te hebben gemeld aan zowel zijn werkgever als aan de commissaris van de Koning. De afspraak zou zijn gemaakt om zich afzijdig te houden bij een eventuele behandeling in de Statenvergadering.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl