In Canada kunnen kinderen van 5 tot en met 11 al een coronaprik krijgen
NOS NieuwsAangepast

Coronaprik wordt ook mogelijk voor gezonde kinderen van 5 tot 12

Ook ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud krijgen de mogelijkheid om hun kind tegen corona te laten vaccineren. Het demissionaire kabinet neemt een advies daarover van de Gezondheidsraad over. De Tweede Kamer riep gisteren het kabinet al op ouders de keuze te geven hun kind te laten vaccineren als de Gezondheidsraad daar positief over zou oordelen. Dat is nu dus gebeurd. Minister De Jonge maakte na de ministerraad bekend dat alle kinderen vanaf de tweede helft van januari een uitnodiging krijgen.

De Jonge benadrukte dat het aan de ouders is om te beslissen of ze hun kinderen laten vaccineren. "De keus is vrij, maar de Gezondheidsraad zegt wel dat het verstandig is om het te doen." Hij voegde eraan toe dat bij het besluit van het kabinet naast de 'directe gezondheidswinst' ook de indirecte een rol heeft gespeeld: "Als je op deze manier kunt voorkomen dat kinderen last hebben van schoolsluitingen of andere contactbeperkende maatregelen, is dat voor hun ontwikkeling echt geweldig. Het belang van de kinderen staat voorop."

Hoewel een infectie bij kinderen in die leeftijdsgroep over het algemeen mild verloopt, wegen de voordelen van vaccinatie op tegen de nadelen, zegt de Gezondheidsraad. Eerder adviseerde de raad al om kinderen met een zwakke gezondheid in te laten enten en ook dat advies nam het kabinet over.

Directe en indirecte voordelen

Ook volgens de Gezondheidsraad hebben kinderen directe en indirecte gezondheidsvoordelen bij vaccinatie. Een zeer klein deel van de kinderen krijgt enkele weken tot maanden na een corona-infectie last van MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. Daarvoor is soms ook een ziekenhuis- of IC-opname nodig. Als alle kinderen in deze leeftijdscategorie gevaccineerd zouden worden, voorkomt dat naar schatting 100 tot 150 gevallen van MIS-C, zegt de Gezondheidsraad.

Het indirecte voordeel is dat de maatschappelijke gevolgen van corona mogelijk beperkter blijven als ook kinderen van 5 tot 11 tegen corona worden ingeënt. Op dit moment raken veel kinderen in die leeftijd besmet, bijvoorbeeld op school.

Het vaccineren van kinderen kan bijdragen aan het terugdringen van de viruscirculatie in de samenleving, waardoor er minder beperkende maatregelen nodig zijn. Daarmee is de kans groter dat kinderen volledige toegang houden tot school, sportclub en sociale contacten.

Bijwerkingen

De voordelen heeft de Gezondheidsraad afgewogen tegen de nadelen van vaccinatie. Volgens het advies zijn die nadelen erg beperkt. Kinderen kunnen net als volwassenen last hebben van bijwerkingen, maar die zijn meestal mild: "Pijn op de plaats van de injectie, vermoeidheid en hoofdpijn."

In zeer zeldzame gevallen kan er myocarditis - een ontsteking van de hartspier - optreden, zoals bij jongeren boven de 12 is waargenomen. De kans daarop acht de Gezondheidsraad echter zeer klein. Kinderen van 5 tot 11 krijgen een derde van de dosis van oudere kinderen en volwassenen.

Internationaal zijn er ook nog geen gevallen van myocarditis geconstateerd na vaccinatie bij kinderen van 5 tot 11, zegt de Gezondheidsraad. In onder meer de VS, Canada en Israël zijn al miljoenen kinderen uit die leeftijdsgroep ingeënt.

Daarnaast is het risico op een ontsteking van de hartspier door een corona-infectie vele malen groter dan door vaccinatie. Van de kinderen die door corona MIS-C opliepen, kreeg 70 procent last van hartklachten.

Gezondheidswinst voor samenleving

Het vaccineren van kinderen biedt niet alleen directe en indirecte voordelen voor de kinderen zelf, maar potentieel ook voor de samenleving als geheel: "Hoewel het in een eerdere fase van de pandemie erop leek dat kinderen minder besmettelijk waren dan volwassenen, lijken kinderen sinds de opkomst van nieuwe virusvarianten inmiddels even besmettelijk als volwassenen en is de circulatie onder kinderen op dit moment hoog", zegt de raad.

Toch is dat argument niet zwaarwegend geweest. "Dat vaccinatie van kinderen ook enige gezondheidswinst voor de bevolking als geheel met zich meebrengt, beschouwt de commissie als een bijkomend voordeel dat wel is meegenomen, maar niet leidend is geweest in haar afweging."

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) keurde het Pfizer-vaccin vorige maand al goed voor kinderen van 5 tot en met 11. Volgens het EMA is het vaccin even effectief als bij mensen boven de 12 en veilig. Vorige week gaf de Gezondheidsraad een positief oordeel over het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 met onderliggende medische problemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl