Een libelle in een natuurgebied in Noord-Duitsland AFP

Internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN vraagt bij de presentatie van zijn nieuwe Rode Lijst met bedreigde planten en dieren speciaal aandacht voor de libelle en de waterjuffer.

IUCN keek bij het opstellen van de lijst voor het eerst naar de gevolgen van het verdwijnen van bossen en waterrijke gebieden als moerassen en rivierbekkens door landbouw en verstedelijking.

Libellen en waterjuffers

16 procent van de 6016 soorten libellen en waterjuffers wordt met uitsterving bedreigd. In Zuid- en Zuidoost-Azië is dat zelfs meer dan 25 procent. Daar verdwijnen wetlands en regenwouden om plaats te maken voor palmolieplantages.

In Noord-Amerika en Europa zijn onkruidverdelgers, andere giftige stoffen en klimaatverandering de belangrijkste boosdoeners.

De Pyreneese desman David Pérez (DPC), Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0

Ook de Pyreneese desman zag zijn leefgebied achteruitgaan. Dit molachtige dier leeft in rivieren in Frankrijk, Andorra, Spanje en Portugal.

Het aantal desmans is in tien jaar tijd met 50 procent afgenomen, vooral door het verleggen van rivierstromen, het bouwen van stuwdammen en waterreservoirs en het onttrekken van water voor de landbouw.

Op de lijst van de IUCN staan 142.577 bedreigde planten en dieren. Daarvan worden er 40.084 met uitsterven bedreigd. Vorig jaar waren dat er nog 35.765.

STER reclame