Personeel aan het werk op het platform van Schiphol
NOS NieuwsAangepast

'KLM en Schiphol wisten van verhoogde kans op kanker platformpersoneel'

Schiphol en KLM hebben jarenlang waarschuwingen van arbodiensten over verhoogde gezondheidsrisico's voor personeel in de wind geslagen, meldt Zembla. Volgens het onderzoeksprogramma zijn de twee partijen al in 2007 gewezen op de grotere kans op hartproblemen en longkanker bij medewerkers die dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen op het platform werken.

Dat zou blijken uit vertrouwelijke rapporten die het BNNVARA-programma in handen heeft. De luchthaven en luchtvaartmaatschappij kregen het advies van arbo-experts om de blootstelling van personeel aan schadelijke uitlaatgassen "zo ver mogelijk" terug te dringen, maar dat is volgens deskundigen niet gebeurd.

Onderzoek gestart

De Schiphol Group gaat samen met de luchtvaartsector onderzoeken hoe ze personeel beter kunnen beschermen, zou het bedrijf gezegd hebben in een reactie op de onthulling. Volgens het programma is ook de Inspectie SZW een onderzoek gestart naar de kwestie.

In een schriftelijke reactie zegt operationeel directeur Patricia Vitalis te snappen dat het personeel zich zorgen maakt. "Het RIVM heeft recent een voorstel gedaan voor het onderzoeken van blootstelling aan en gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij platformmedewerkers", schrijft ze.

"We willen hier, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, invulling aan geven. Dit is belangrijk om te begrijpen in welke hoek we oplossingen moeten zoeken."

De luchthaven zegt al bezig te zijn met het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Dat gebeurt naar eigen zeggen door werkzaamheden op de platformen met elektrisch materieel uit te voeren. Daarnaast wijst Schiphol erop dat er in 2019 een actieplan is opgesteld "om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen".

Volgens Zembla werken dagelijks zo'n 20.000 medewerkers op het platform van Schiphol. Medewerkers vertellen aan het programma dat ze de hele dag te maken hebben met blazende motoren van stationair draaiende of taxiënde vliegtuigen. Ze worden daarbij blootgesteld aan zeer hoge concentraties ultrafijnstof.

'Ziek worden en doodgaan'

Volgens anonieme medewerkers zijn er opvallend veel gevallen van kanker onder het personeel. "Allemaal voordat ze de pensioenleeftijd bereikten", zegt een van hen tegen het programma.

De arbo-experts wezen er in het vertrouwelijke rapport op dat dit kankerverwekkende stoffen zijn die ook schade aan de hartfunctie kunnen veroorzaken. "Wij zien dat onze leden ziek worden en eerder doodgaan door hun werkzaamheden", citeert Zembla iemand van vakbond FNV. "Die schade moet vergoed gaan worden."

RIVM-onderzoek

In 2019 concludeerde het RIVM dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, regelmatig bloot worden gesteld aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen ondervinden de gevolgen als ze deze zeer kleine deeltjes inademen. De langetermijneffecten van deze blootstelling worden nog onderzocht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl