Hoog water in de Maas in 2020
NOS Nieuws

'820.000 woningen gepland in gebied dat kwetsbaar is door klimaatverandering'

Bij het bouwen van nieuwe woningen wordt nog te weinig rekening gehouden met de langetermijngevolgen van klimaatverandering. Dat staat in een nieuw adviesrapport van Deltacommissaris Peter Glas aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Glas is verantwoordelijk voor het deltaprogramma dat Nederland tegen het water moet beschermen.

Om de woningnood aan te pakken, moeten voor 2030 zo'n 1 miljoen woningen worden gebouwd. Maar zoals het er nu naar uitziet, zullen daarvan zo'n 820.000 woningen gebouwd worden in gebieden met risico op overstromingen, bodemdaling, hitte of droogte.

Glas ziet dit onder meer gebeuren in de Randstad. De vraag naar woningen is daar het grootst, maar het is tegelijkertijd een regio die kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering zoals de zeespiegelstijging. De commissaris houdt rekening met het scenario dat de zeespiegel in 2100 twee meter is gestegen.

Andere regio's waar problemen worden voorzien rond het bouwen van nieuwe woningen zijn het zuiden van Friesland en het noordwesten van Overijssel, rondom de kop van Flevoland. Daar is de grond slap en het risico op overstromingen aanzienlijk.

Bouwplannen afstemmen op hoogwaterrisico

De commissaris roept het Rijk op om snel stappen te zetten om in de bouwplannen rekening te houden met de risico's van klimaatverandering zoals een hoger peil in de rivieren. In september bracht de commissie hier al een advies over uit.

Verder moet er gekeken worden naar de verstedelijking van Nederland, zegt Glas. Onderzocht moet worden of investeringen op de lange termijn anders kunnen worden verdeeld, bijvoorbeeld over steden in hoger gelegen gebieden in het oosten van het land.

Ook moeten de regels voor bouwen in buitendijkse gebieden worden aangescherpt. Dat zijn gebieden die voor dijken of duinen liggen en daardoor minder goed beschermd zijn tegen hoogwater. Daar moet bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt voor een goede waterafvoer of het verstevigen van de waterkeringen zoals dammen en sluizen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl