Foto ter illustratie
In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Ondernemingsraad gevangenissen bezorgd over personeelstekort en werkdruk

Ruim dertig gevangenissen en klinieken in Nederland gaan gebukt onder een groot tekort aan inzetbaar personeel, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. Dit stelt de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) tegen NH Nieuws. De gesprekken met de directie lopen volgens de ondernemingsraad spaak en nu wordt met de vakbonden gesproken over acties.

Eerder stuurde de COR een brief naar de directie met daarin een noodkreet: op de korte én de lange termijn moet er iets gebeuren om de situatie voor de 17.000 personeelsleden in alle inrichtingen in het land te verbeteren. Ongeveer de helft daarvan werkt direct met gedetineerden.

"Er is een ontzettend groot verloop van personeel. Er zijn wel veel mensen aangenomen de afgelopen jaren, maar ook heel veel mensen zijn weggegaan", zegt COR-voorzitter Jim Nijdam. "Er zijn veel vacatures. Daardoor is het ervaringsniveau omlaaggegaan. Ook is het ziekteverzuim hoog."

Onveilige situaties

De problematiek speelt bij tientallen gevangenissen, jeugdinrichtingen en psychiatrische klinieken. Ook hebben veel personeelsleden sinds corona meer uren gemaakt en moeten ze dit nu compenseren.

Het leidt volgens Nijdam tot personeelstekorten in alle gevangenissen en minder contact met gevangenen, wat weer leidt tot onveilige situaties.

Wat kan helpen, is dat het dagprogramma van gedetineerden wordt ingekort en avondrecreatie ingeperkt, stelt Nijdam. "Daardoor speel je personeel vrij." Het is niet de wens van de COR om te zitten aan verloven van gevangenen of dat personeel wordt gevorderd om te komen werken.

Inventarisatie

De noodkreet van de centrale ondernemingsraad van het gevangeniswezen leidde in eerste instantie tot gesprekken met de directie van DJI. Die erkende volgens Nijdam het bezettingsprobleem en de ernst ervan direct.

De oorzaak verschilde volgens de directie per locatie. Er werd voorgesteld om eerst alle gevangenissen en instellingen cijfermatig te inventariseren om erachter te komen hoe het zit met het personeelstekort en hoe dit dient te worden aangepakt. En daar neemt de COR geen genoegen mee.

"Het is te weinig. We zijn het niet met elkaar eens en hebben de gesprekken opgeschort. We willen ook een oplossing op de korte termijn. En dus zijn we nu in gesprek met de vakbonden die, net als wij, personeel met grote zorgen vertegenwoordigen", aldus Nijdam.

Mogelijke acties

FNV Justitie spreekt van uitgeperst personeel en wil rigoureuze maatregelen. "Onze leden zijn het zat. We willen snel om de tafel met de minister of de hoofddirecteur. Als dat niet genoeg oplevert, gaan we acties voorbereiden", zegt FNV-bestuurder Yntse Koenen. Wat voor acties is nog niet duidelijk, maar Koenen spreekt van mogelijke werkonderbrekingen.

DJI laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen die de COR aankaart. "Corona vraagt al geruime tijd veel van de medewerkers van DJI. De vestigings- en inrichtingsdirecteuren overleggen met hun lokale medezeggenschap over de lokaal spelende problemen."

Advertentie via Ster.nl