Afghaanse vluchtelingen arriveren in Heumensoord ANP

In Nederlandse opvanglocaties zitten zo'n 2250 mensen uit Afghanistan. Een deel van hen bevindt zich in locaties die door het ministerie van Defensie beschikbaar zijn gesteld voor noodopvang. De demissionaire ministers Knapen en Kamp en staatssecretaris Broekers-Knol melden aan de Tweede Kamer dat het overgrote deel inmiddels is geregistreerd, geïdentificeerd en gescreend. Van ruim 1300 Afghanen is de asielprocedure afgerond.

De bewindslieden schrijven verder dat in de opvang nog ongeveer 180 Afghanen zitten die een andere bestemming hebben dan Nederland. Omgekeerd zijn er ook mensen in andere landen opgevangen die juist naar Nederland willen.

Er is veel kritiek op de kwaliteit van de noodopvang. Zo zeiden de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens vorige week dat de voorziening in Heumensoord niet geschikt is om mensen lange tijd onder te brengen. Het kabinet erkent nog eens dat "langdurige inzet van noodopvang uiteraard onwenselijk" is.

Waarom zit de asielopvang van Nederland zo vol? NOS op 3 zocht het uit:

Waarom onze asielopvang propvol zit

Knapen, Kamp en Broekers schrijven verder dat het overbrengen van evacués van Afghanistan naar Nederland "langzaam maar gestaag doorgaat". Mensen met een paspoort worden meestal overgebracht via Qatar of Pakistan. Maar voor mensen zonder reisdocument blijft overbrenging een "uitdaging", erkennen de bewindslieden.

Voor die laatste groep zoekt het kabinet naar "creatieve mogelijkheden om hen aan reisdocumenten te helpen of op een andere manier te faciliteren bij hun overkomst".

Schending van mensenrechten

De ministers en staatssecretaris noemen de situatie in Afghanistan nog steeds zorgwekkend. Ze schrijven dat er sinds de machtsovername door de Taliban berichten zijn over toegenomen schendingen van mensenrechten en inperking van vrijheden, maar dat er vooralsnog geen sprake lijkt te zijn van afrekeningen met politieke tegenstanders.

Knapen, Kamp en Broekers erkennen wel dat het mede door de sluiting van de Nederlandse ambassade in Kabul en door het vertrek van organisaties uit Afghanistan moeilijk is om berichten te verifiëren.

STER reclame