NOS Sport

Bestuur triatlonbond stapt op naar aanleiding van rapport over misstanden

Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond stapt met onmiddellijke ingang op. Aanleiding zijn de conclusies in een rapport over de sociale veiligheid binnen het nationale trainingscentrum in Sittard.

De beleidsbepalers zeggen in een persbericht "plaats te willen maken voor een nieuw bestuur dat in vertrouwen en zonder last van het verleden een nieuwe fase in kan gaan".

"In het belang van de topsport maakt het bestuur nu ruimte voor een nieuw bestuur, dat niet gehinderd wordt door het verleden en met nieuw vertrouwen en een frisse blik de toekomst in kan gaan", schrijft Wim van Oijen, scheidend voorzitter van de NTB. "De afgelopen tijd is werk gemaakt van een plan van aanpak dat directeur Rembert Groenman samen met een nieuw bestuur verder zal oppakken en uitvoeren."

Grensoverschrijdend gedrag

Onderzoeksbureau Fijbes nam de afgelopen maanden de gang van zaken in het trainingscentrum onder de loep. Daaruit bleek dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag.

"Onveilig is voor ons onacceptabel", reageerde Groenman. "Er komen ruimhartige excuses aan de betrokken atleten. Vanaf vandaag gaan we aan het werk om dit in de toekomst te voorkomen."

"We gaan ook onderzoek doen naar hetgeen is voorgevallen in een verder verleden en waarover onlangs verhalen in de media zijn verschenen", vervolgde hij. "Ook daarvoor zullen we onze excuses aanbieden en er zorg voor dragen dat het niet meer zal gebeuren."

Uit het atletenonderzoek wordt duidelijk dat groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag de sfeer in negatieve zin bepaalden. "Een sociale dynamiek waardoor belangrijke signalen niet worden opgemerkt en/of opgepakt", zo luidde de conclusie in het rapport. Ook was "de begeleiding op pedagogisch, didactisch en groepsdynamisch vlak beperkt".

Begeleiders grepen onvoldoende in en reageerden niet adequaat op signalen, zo valt te lezen. Enkele ondervraagden verklaarden dat coaches de situaties juist verergerden. Binnen de olympische selectie is sprake van "ongewenst gedrag, spanningen en escalaties".

Volgens de onderzoekers is er tussen atleten onderling en tussen atleten en begeleiders wantrouwen over elkaars motieven en integriteit. "Deze spanningen leiden tot polarisatie en verharding binnen het programma".

Motieven van kritische personen werden bovendien in twijfel getrokken. Atleten voelden zich daardoor onvoldoende serieus genomen, waardoor zij de gang naar het Centrum Veilige Sport Nederland en de media maakten om daar gehoord te worden.

Continuïteit

Toch hoeven de trainers niet te vrezen voor hun positie, zegt Groenman. "Zij maken deel uit van de organisatie en de continuïteit daarvan staat voorop."

Wel zal het functioneren van de coaches tegen het licht worden gehouden Groenman: "Hoe is er geacteerd? Kunnen de trainers daarin verbeteren? Wat moet er veranderen? Hoe kunnen we voorkomen dat dit opnieuw gaat gebeuren? Daar zijn goede pedagogische vaardigheden voor nodig. We zullen attent zijn op de afspraken die er zijn gemaakt."

De NTB benadrukt dat het onderzoek los staat van recente publicaties over misstanden binnen de triatlon. Het onderzoek van Fijbes is op verzoek van de bond geïnitieerd in april 2021.

Aanbevelingen

De onderzoekers hebben dertien aanbevelingen gedaan om "de sociale veiligheid binnen het topsportprogramma van de NTB te vergroten". De triatlonbond heeft met onmiddellijke ingang Rita van Driel benoemd tot onafhankelijk adviseur sociale veiligheid. Zij gaat aan de slag met de adviezen.

Er zal hoe dan ook binnen de triatlonbond een cultuuromslag plaatsvinden, zegt Groenman. "We zullen niet alleen naar de sportieve prestaties kijken, maar ook oog hebben voor de menselijke kant."

Triatleten rennen de zee in voor het zwemonderdeel

Triatlontopper Maya Kingma herkende zich in de verhalen over ernstige misstanden in de top van de Nederlandse triatlonwereld. "Heel heftig, maar het verrast mij helaas niet en is heel herkenbaar", liet Kingma half oktober via Twitter weten. "Ik hoop dat deze verhalen gehoord worden en dat bijbehorende acties volgen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl