Australische kolencentrale EPA

Documenten die Greenpeace heeft doorgespeeld aan de BBC laten zien hoe landen invloed proberen uit te oefenen op een toonaangevend VN-klimaatrapport. Hoewel volgens de Britse omroep de meeste van de ruim 32.000 opmerkingen bedoeld zijn om de kwaliteit van het verslag te verbeteren, proberen sommige landen ook hen onwelgevallige passages af te zwakken of te schrappen uit de eindtekst.

Zo pleiten Saudi-Arabië en Australië tegen de conclusie dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet worden afgebouwd, zoals in de voorlopige versie van het rapport staat. Australië, een grote exporteur van kolen, wil dat de aanbeveling om kolencentrales te sluiten eruit gaat. Het olierijke Saudi-Arabië wil af van waarschuwingen over fossiele brandstoffen.

De OPEC en Noorwegen, dat ook veel olie exporteert, vinden dat het rapport positiever moet schrijven over de mogelijkheden om CO2 ondergronds op te slaan. In de eerste versie wordt die techniek genoemd, maar de schrijvers merken meteen op dat er nog onzekerheden zijn over de toepasbaarheid ervan.

Consensus

VN-klimaatwerkgroep IPCC zegt tegen de BBC dat feedback van overheden en organisaties van groot belang is om wetenschappelijke consensus over het rapport te krijgen. Ook benadrukt de organisatie dat de opstellers van het rapport niet verplicht zijn de opmerkingen over te nemen.

De IPCC brengt om de paar jaar alle wetenschappelijke kennis over klimaatverandering bijeen en doet aanbevelingen hoe dat kan worden tegengegaan. De zesde IPCC-rapportage, die volgend jaar moet verschijnen, zal van groot belang zijn voor de internationale klimaatconferentie COP26 in Glasgow volgende maand.

Uit een eerder vrijgegeven deelrapport bleek in augustus al dat de klimaatverandering ongekend snel gaat.

Meatless Monday

Niet alleen exporteurs van fossiele brandstoffen hebben opmerkingen over de tekst. Belangrijke vleesexporteurs als Brazilië en Argentinië bekritiseren de aanbeveling om een keer per week vegetarisch te eten onder het motto Meatless Monday. Volgens de concepttekst kan meer plantaardig voedsel de uitstoot van broeikasgassen voor een westers dieet met 50 procent verminderen.

Argentinië waarschuwt tegen veralgemeniseringen en stelt dat er best mogelijkheden zijn om de uitstoot te beperken zonder vlees op te geven. Brazilië schrijft dat een vegetarisch voedingspatroon niet per definitie beter is.

Een aantal Oost-Europese landen pleit ervoor meer kernenergie in te zetten om klimaatproblemen op te lossen. Ook India vindt dat het klimaatrapport vooringenomen is tegen deze vorm van energie.

STER reclame