De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel ANP

Burgemeester Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vreest voor de uitbraak van ziektes in de overvolle nachtopvang in zijn gemeente. In de nachtopvang, gelegen bij het asielzoekerscentrum (azc), is formeel plek voor maximaal 275 mensen. Afgelopen nacht waren dat er 429. De afgelopen weken bleek al vaker dat het in de noodopvang veel te druk is.

Velema uit zijn zorgen na onderzoek door de GGD. Die noemt de situatie ernstig. "Als je over een reeks nachten zoveel mensen herbergt op een plek waar ruimte is voor 275 mensen, kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid", zegt de burgemeester. Het kan bijvoorbeeld leiden tot uitbraken van het norovirus. Ook wijst Velema op de nog altijd aanhoudende coronapandemie.

Velema wil dan ook dat het aantal mensen in de nachtopvang wordt teruggebracht. "De druk is wel wat verlicht, maar het is nog niet in verhouding met wat er binnenkomt en hoe we tijdig mensen kunnen uitplaatsen", zegt de burgemeester. "We willen in het asielzoekerscentrum weer normale aantallen mensen kunnen huisvesten."

Velema zegt dat sprake is van een crisis die zich in vertraging afspeelt:

'We zitten in een crisis die zich in vertraging afspeelt'

De burgemeester vindt dat ook andere gemeenten te hulp moeten schieten. In onder meer Almere en Groningen wordt gewerkt aan extra opvangplekken. "Maar ik zie veel te weinig beweging bij andere gemeenten om ook een stap te doen", zegt Velema. "Uiteraard zijn we blij met alle goedwillende gemeenten, maar het is echt veel te weinig."

Bovendien vreest Velema dat het de komende maanden te druk blijft in Ter Apel. "Als we nu niet handelen, dan krijgen we een herhaling van de situatie in 2015 en 2016", zegt hij. Toen kwamen er veel asielzoekers naar Nederland. "We zien hier in Ter Apel nu de eerste gevolgen. Als in de komende maanden de instroom zo hoog blijft, gaan we dezelfde problemen ervaren. Er moet veel meer gebeuren."

De gemeenteraad van Westerwolde praat vanavond over de problematiek. De partijen willen dat het COA de afspraak nakomt dat er in het asielzoekerscentrum in Ter Apel maximaal 2000 mensen worden opgevangen, en dat het contract anders moet worden opgebroken.

Veiligheidsberaad

Ook op het veiligheidsberaad, waarin alle veiligheidsregio's zitten en ook minister Grapperhaus aanwezig was, is gesproken over Ter Apel. De minister heeft de urgentie van het tekort aan opvangplaatsen benadrukt. Hij vroeg de burgemeesters om op korte termijn 800 extra opvangplekken te regelen.

STER reclame