AZC Ter Apel ANP

In een speciale openbare raadsvergadering in Westerwolde luiden alle partijen vanavond de noodklok over het overvolle asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel. In een motie die door alle fracties is ondertekend, wordt het college gevraagd het contract met het COA open te breken. Daarin staat dat er in het azc plek is voor maximaal 2000 asielzoekers. Maar deze afspraak wordt volgens de gemeenteraad niet nagekomen.

De afgelopen weken was er een grote instroom waarbij we aan honderden mensen extra opvang moesten bieden, vertelt fractievoorzitter Wim Eilert van de PvdA van Westerwolde. "Dat is niet volgens afspraak. Dat kunnen we niet tolereren. Ik ga ervan uit dat iedereen de noodzaak ziet dat er snel iets moet gebeuren."

Probleem voor heel Nederland

Vanavond is er ook een online bijeenkomst van het Veiligheidsberaad waarin de situatie in Ter Apel en de benodigde maatregelen worden besproken. Het is voor het eerst dat de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's in het Veiligheidsberaad praten over asielzoekers en hun huisvesting.

Eilert hoopt dat de leden van het Veiligheidsberaad de noodzaak inzien van meer opvanglocaties. Zijn VVD-collega Pieter Dinkla verwacht dat het Veiligheidsberaad met een oplossing komt: "Het dringt langzaam door dat dit niet alleen een probleem is van Ter Apel, maar van heel Nederland."

Dat laatste zegt ook Gerard Heijne van Gemeentebelangen. Maar hij heeft er een hard hoofd in dat er oplossingen komen. "De afgelopen jaren hebben we het vaker fout zien gaan en ook dit keer moeten we weer op de trom slaan."

Draagvlak brokkelt af

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Westerwolde adviseren staatssecretaris Broekers-Knol om naar Ter Apel te komen, zodat ze zelf kan zien waar het dorp tegenaan loopt. De partijen maken ook duidelijk dat ze boos zijn op de politiek in Den Haag, die aangeeft op korte termijn geen oplossing te kunnen bieden voor Ter Apel. "Ter Apel ligt klaarblijkelijk buiten het gezichtsveld van de staatssecretaris."

"Het zou goed zijn als ze zelf poolshoogte neemt, dat zou urgentie uitstralen", zegt Eilert. Hij vindt het logisch dat de gemeenteraad aan de alarmbel trekt, want het draagvlak brokkelt af omdat het ministerie zich niet aan de afspraken houdt.

Ook de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema (D66) vindt dat er sprake is van een crisissituatie:

'We zitten in een crisis die zich in vertraging afspeelt'

STER reclame