NOS Nieuws

Akkoord over 1,8 procent loonsverhoging in voortgezet onderwijs

Werknemers van middelbare scholen krijgen een structurele loonsverhoging van 1,8 procent. De onderwijsbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao, maakt de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekend.

De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober dit jaar uitgekeerd. Een deel van die loonsverhoging (0,33 procent) bestaat uit een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering. En alle fulltime medewerkers krijgen een eenmalige uitkering van 800 euro. Voor parttimers wordt dat bedrag naar rato van het aantal uren uitgekeerd.

Structurele aanpak werkdruk

Toch is dit volgens de AOb niet voldoende om de structurele problemen in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Er is meer geld nodig zegt de bond. "Als er geen investeringen komen gaan we actie voeren", zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. "We moeten nu eerst ook met zijn allen duidelijk maken dat het zo niet langer kan, dan komt de politiek in beweging."

Vooral voor de aanpak van de werkdruk is meer geld nodig, zegt hij. "Er moet bijvoorbeeld echt dringend geld komen om de klassen te verkleinen, het aantal lesuren te verlagen en voor betere begeleiding en professionalisering."

Ook CNV Onderwijs zegt de komende tijd verder te gaan "met onze lobby voor structurele investeringen in verlaging van de werkdruk". "Dat is cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen", zegt voorzitter Daniëlle Woestenberg.

Leden moeten nog goedkeuren

Dat er nu pas een akkoord is bereikt, komt volgens de AOb omdat werknemers te lang hebben moeten wachten op een loonsverhoging. "De energiekosten stijgen, de inflatie ook, de dure feestdagen staan voor de deur: er moest iets gebeuren", stelt Evers.

De cao loopt van 1 januari tot 31 december 2021. De leden van de bonden en de VO-raad moeten de overeenkomst nog goedkeuren. Eerder deze week bereikten de vakbonden en werkgevers al een akkoord over een loonsverhoging op basisscholen. Die werknemers krijgen een verhoging van 2,25 procent en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,2 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl