Afghaanse kinderen in een opvangkamp in Kabul. EPA

De Europese Commissie heeft een bedrag van 1 miljard euro vrijgemaakt voor noodhulp aan de bevolking van Afghanistan. Eerder zegde de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen al een steunpakket van 300 miljoen euro toe. Daar voegde ze vandaag tijdens een vergadering van de G20 nog eens vele honderden miljoenen aan toe.

De G20, een groep van negentien grote industrielanden en de Europese Unie, vergaderde vandaag online over de situatie in Afghanistan. Sinds de machtsgreep van de Taliban in augustus dreigt een humanitaire crisis in het land. Zo waarschuwt de VN voor een hongersnood en staat de Afghaanse gezondheidszorg op instorten.

Geld naar hulporganisaties

Tijdens het G20-overleg werd eerst gediscussieerd over de vraag of er steun aan Afghanistan kan worden verleend zonder dat de internationale gemeenschap daarmee de Talibanregering erkent. De Europese Commissie wil om die reden dat het EU-geld via hulporganisaties in Afghanistan bij de bevolking terechtkomt en niet bij de Taliban.

"De Afghaanse bevolking zou niet moeten boeten voor de acties van de Taliban," zei Von der Leyen. "Daarom is dit steunpakket voor de Afghaanse bevolking en voor de buurlanden die hen als eerste kunnen helpen." Met het geld kan bijvoorbeeld de migratiestroom vanuit Afghanistan worden gecoördineerd.

De reguliere Europese ontwikkelingssteun aan Afghanistan land blijft vooralsnog bevroren. Daartoe besloot de EU toen de Taliban de macht in het land overnamen.

Contact met de Taliban

Tijdens de G20-vergadering zeiden zowel de Turkse president Erdogan als de Italiaanse premier Draghi dat contact tussen de internationale gemeenschap en de Taliban noodzakelijk is om mensen in het land te kunnen helpen. "Het is lastig om te bepalen hoe mensen in Afghanistan geholpen kunnen worden, zonder daarbij de Taliban te betrekken," zei Draghi.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is al langer voorstander van gesprekken met de Taliban. "Erkenning van het regime staat niet op de agenda," zei ze tijdens de internationale top. "Maar gesprekken zijn wel nodig."

STER reclame