Minister Blok in gesprek met bestuurders en inwoners van Ternaard
NOS Nieuws

Advies: weigeren van gasboring in Waddenzee bij Ternaard kan wel

De vergunning voor gasboringen van de NAM onder de Waddenzee valt wel degelijk te weigeren. Dat stelt denktank De Waddenacademie, die door de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer gevraagd is om juridisch advies over de kwestie uit te brengen.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken stelt zich op het standpunt dat het kabinet een vergunning niet kan weigeren als aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Hij is van plan toestemming te geven, omdat er volgens hem op korte termijn geen aantoonbare schade aan de natuur zal ontstaan door de boringen ten noorden van het Friese dorp Ternaard. Er is inmiddels een voorlopig bestemmingsbesluit genomen, dat naar verwachting in maart volgend jaar tot een definitieve goedkeuring kan leiden.

Droog wad

Tegenstanders zijn het niet met Blok eens dat er geen schade ontstaat. Zij vrezen dat de bodem zal dalen door de gasboringen. In combinatie met de zeespiegelstijging door klimaatverandering zal er dan steeds minder wad droog komen te liggen tijdens eb, met nadelige gevolgen voor onder meer vogels.

Ook de Waddenacademie wijst Bloks redenering van de hand. In het kader van regelgeving rondom Natura 2000-gebieden moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast, staat in het advies. Alleen als er "geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat dat die plannen of projecten geen schadelijke gevolgen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden" mag een vergunning worden toegekend.

Hand-aan-de-kraan

Dat betekent volgens de denktank dat als er wel twijfel is een vergunning niet alleen geweigerd kan worden, maar zelfs geweigerd móét worden. En volgens de Waddenacademie is die twijfel er wel degelijk, in tegenstelling tot wat Blok zegt. In het toekennen van de voorlopige vergunning zijn bepaalde onzekerheden over bodemdaling en zeespiegelstijging volgens het advies niet voldoende meegewogen.

Daarnaast wil het kabinet een zogeheten hand-aan-de-kraan-aanpak hanteren. Dat wil zeggen dat de gaskraan dichtgaat als er toch nadelige gevolgen worden ontdekt. Daarom is het nodig geregeld te monitoren. Hoe vaak en op welke manier is vastgesteld op basis van ervaringen bij andere gasvelden, maar volgens het advies is niet goed onderbouwd dat het gasveld bij Ternaard vergelijkbaar is met die andere gasvelden.

Tegen het voorlopige bestemmingsbesluit kunnen tot 7 oktober bezwaren worden ingediend. Als de gaswinning doorgaat, mag de NAM van 2023 tot 2037 gas winnen in het gebied.

Op dit kaartje zie je waar de Ternaard-gasbel ligt en wat de voorlopige plannen zijn:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl