ANP

Defensie werkt aan een plan met streefcijfers en een voorkeursbeleid om meer vrouwen te werven. Het ministerie van Defensie bevestigt een artikel van NRC daarover.

Op dit moment bestaat zo'n 15 procent van de krijgsmacht uit vrouwen en Defensie mikt al een tijdje op minimaal 30 procent. Het ministerie is al jaren bezig met specifiek vrouwen werven, maar tot nu toe levert dat niet genoeg op.

Het actieplan moet ergens volgende maand klaar zijn en dus is nog niet alles rond, zegt een woordvoerder. "Er komt meer druk op het werven van vrouwen, maar het is bijvoorbeeld nog de vraag of er ook dwang komt."

In het plan moeten streefcijfers per onderdeel binnen de krijgsmacht komen te staan, maar hoe hoog die cijfers precies worden, is nog niet bekend. Om die vast te stellen is nog overleg nodig met de verschillende onderdelen landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee.

Sociale veiligheid

Volgens defensie leidt meer inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer tot betere prestaties en meer sociale veiligheid. Dat laatste thema kwam deze zomer aan bod, ook in een publicatie van NRC, toen bleek dat vrouwelijke studenten zich onveilig voelen op de Koninklijke Militaire Academie, als gevolg van "machocultuur, grensoverschrijdend gedrag en sociaal onveilige situaties".

Dat er meer gezocht gaat worden naar vrouwen, betekent overigens niet dat mannen niet meer hoeven te solliciteren. Defensie heeft grote personeelstekorten en "iedereen die geschikt is, blijft welkom", benadrukt de woordvoerder.

'Combinatie met gezinsleven is een probleem'

Voorzitter Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) zegt in een reactie nog niet te willen oordelen over het plan, totdat er meer details bekend zijn. "Maar in het algemeen is het voor ons het belangrijkste dat medewerkers in alle geledingen van Defensie de kans krijgen om genoeg ervaring op te doen in een functie, voordat ze doorstromen naar een functie met meer verantwoordelijkheid." Met andere woorden: je moet bij het nastreven van streefcijfers of een quotum niet inleveren op de ervaring of vaardigheden van het personeel. "Dat komt ieders veiligheid ten goede."

Waarom neemt het aandeel vrouwen bij Defensie zo langzaam toe? "De signalen die wij krijgen van vrouwelijke collega's is dat het vooral een probleem wordt als je een gezin krijgt", zegt Debie. "Dan zijn de werktijden een probleem, of maandenlang uitgezonden worden en je gezin niet zien. Op dat moment blijkt de organisatie niet flexibel genoeg om daarmee om te gaan."

STER reclame