ANP

Defensiepersoneel zit niet te wachten op beleid om de diversiteit binnen Defensie te vergroten, zoals minister Hennis wil. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt na onderzoek (.pdf) dat medewerkers positief staan tegenover vrouwen, etnische minderheden en lhbt'ers. Van de ondervraagden vindt 1 op de 5 het wenselijk dat er meer vrouwen op de werkvloer komen. 1 op de 10 medewerkers wil meer minderheden bij Defensie.

Het SCP zegt dat Defensiepersoneel zich wel kan voorstellen dat meer diversiteit kan leiden tot betere resultaten. Maar het leeuwendeel wil geen 'voorkeursbeleid' om de diversiteit te bevorderen.

Mannelijk, wit, hetero

Voor het SCP-onderzoek vulden ruim 2600 personeelsleden een enquête in. Ook werden interviews gehouden met medewerkers uit groepen die afwijken van de norm bij Defensie. Die is volgens de onderzoekers man, wit en hetero. Die norm bepaalt ook de groepscultuur, zegt het SCP.

Medewerkers die zich daar niet aan confirmeren of vanwege hun kleur of geslacht afwijken, kunnen volgens de onderzoekers te maken krijgen met 'sociale sancties'. Daaronder vallen pesten, uitsluiting en roddelen. 1 op de 8 vrouwelijke medewerkers had het afgelopen jaar te maken met 'seksuele aandacht'. Dat kan variëren van een seksueel getinte opmerking tot een aanranding.

'Tampon'

Juist gisteren werd bekend dat dertien (oud-)militairen een klacht bij het ministerie zullen indienen vanwege discriminatie en seksisme. Zo kreeg een vrouwelijke militair te horen dat ze een "tampon" is en moest een Antilliaanse militair "terug naar de apenrots".

Vrouwen, minderheden en homoseksuelen moeten ook meer moeite doen om binnen de groep geaccepteerd te worden. Ruim 80 procent van het Defensiepersoneel hoort wel eens grappen over vrouwen of etnische minderheden. Die groepen hebben dan ook meer negatieve ervaringen op de werkvloer, maar waarderen niettemin de saamhorigheid, zegt het SCP.

Defensie zegt dat het sinds eind vorig jaar bezig is met een plan van aanpak voor de problemen. "Het gaat om een cultuurverhaal, wat je niet even met een cursus kunt oplossen", zegt brigadegeneraal Arco Solkesz. Hij is commandant van de Divisie Personeel en Organisatie en zei in het NOS Radio 1 Journaal dat drie medewerkers fulltime werken aan een structurele oplossing.

Minister Hennis zegt dat de problemen permanent onder de aandacht moeten blijven. "Defensie is een heel grote organisatie, waar ieder jaar weer jonge mensen bijkomen die nog weinig aan zelfcensuur doen." Ze zegt dat grappen bij de krijgsmacht aan de orde van de dag zijn, juist omdat militairen vaak onder moeilijke omstandigheden moeten werken. Volgens haar moet  je daar tot op zekere hoogte tegen kunnen. "Maar soms  loopt het uit de hand. En dan is elk geval er een te veel. Iedereen moet zich welkom voelen bij de krijgsmacht, of je nu hetero of homo, man of vrouw, blank of iemand met een kleurtje bent."

STER reclame