De A27 bij Amelisweerd
NOS Nieuws

Provincie en gemeente Utrecht: 80 km/u alternatief voor verbreding A27

De gemeente en de provincie Utrecht zetten een nieuwe stap om de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd te voorkomen. Ze roepen het Rijk op een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die alternatieven moet onderzoeken voor de huidige plannen en nemen daarbij alvast een voorschot op een mogelijke uitkomst: als de maximumsnelheid teruggeschroefd wordt naar 80 kilometer per uur, is het volgens hen mogelijk om binnen de bestaande breedte van de snelweg meer rijstroken aan te leggen.

De verbreding van de snelweg is zeer omstreden omdat er opnieuw een stuk bos bij Amelisweerd voor gekapt moet worden. Provincie en gemeente Utrecht zijn tegen het plan, dat eind vorig jaar werden omgezet in een tracébesluit. Het ministerie wil dat de snelweg wordt verbreed van tien naar veertien rijstroken.

De Raad van State vernietigde in 2019 een eerder tracébesluit vanwege de te hoge stikstofuitstoot. Nadat in heel Nederland de maximumsnelheid was verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur, was volgens toenmalig minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de stikstofblokkade weg. Ook zou er ter compensatie van de bomenkap meer nieuwe natuur worden aangelegd dan juridisch noodzakelijk. Voor 2022 doet de Raad van State echter geen uitspraak of de nieuwe plannen wel de stikstoftoets kunnen doorstaan.

Automobilisten spreiden over de dag

Zo lang kan er niet gewacht worden, stellen gemeente en provincie in een persbericht. Dat er iets gedaan moet worden aan de bereikbaarheid van de regio staat vast, menen zij. Er komt meer drukte op de wegen door verdere verstedelijking van het gebied; in tien jaar moeten er 100.000 woningen gebouwd worden. "Daar zijn we nu totaal niet op ingericht", aldus gedeputeerde Mobiliteit Arne Schaddelee (ChristenUnie). "Herziening van het tracébesluit biedt kansen om ons ov en de Ring Utrecht beter te integreren met de noodzakelijke woningbouw en het geliefde groen in onze regio."

Volgens de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) kan het doel van de verbreding, het opvangen van de spitspiek, ook op een andere manier bereikt worden: "Ruim 60 procent van de gebruikers van de Ring heeft een herkomst of bestemming in de regio. Door die mensen betere alternatieven te bieden en meer over de dag te spreiden, ontstaat ruimte op de Ring voor automobilisten die dat echt nodig hebben."

Thuiswerken

Nu de coronacrisis thuiswerken een stuk minder uitzonderlijk heeft gemaakt, twijfelen experts of veel snelwegverbredingen überhaupt wel nodig zijn. Een kleine afname van het aantal gereden kilometers ten opzichte van voor de coronacrisis, kan er al voor zorgen dat er blijvend minder files zijn, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week in een rapport.

Sommige grote projecten moeten wellicht heroverwogen worden, stelt het PBL. Het PBL deed overigens geen uitspraken over welke projecten voor heroverweging in aanmerking moeten komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl