Ultrafijnstof komt onder meer voor in de buurt van vliegvelden
NOS Nieuws

Advies Gezondheidsraad: dring ultrafijnstof terug voor betere gezondheid

Nederland moet de uitstoot van ultrafijnstof terugdringen om de gezondheid van inwoners beter te beschermen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de overheid.

"Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid", stelt de raad in een rapport. Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer die vrijkomen bij allerlei verbrandingen. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken.

"Deze deeltjes zijn zo klein dat ze na inademing diep in de longen terechtkomen, waarna ze via de bloedbaan elders in het lichaam invloed kunnen hebben", schrijft de Gezondheidsraad. De microscopisch kleine deeltjes zijn niet alleen schadelijk voor volwassenen en kinderen, maar ook voor ongeboren baby's. Daarom adviseert de raad nu om maatregelen te nemen.

De instantie beveelt onder meer aan om het ultrafijnstof in de gebieden waarvan bekend is dat het voorkomt, te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van vliegtuigbrandstof met een hoog zwavelgehalte.

Exacte concentraties niet goed te bepalen

Een andere optie is om nieuwe woningen niet naast snelwegen te bouwen, maar juist zo ver mogelijk er vandaan. "Afstand creëren tussen mensen en de bronnen van verontreiniging", noemt de Gezondheidsraad dat.

De exacte blootstelling aan concentraties ultrafijnstof is vooralsnog lastig te bepalen omdat er niet structureel wordt gemeten. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om dat wel te gaan doen.

Schiphol

De Gezondheidsraad schrijft dat op basis van onderzoek dat blootstelling aan ultrafijnstof mogelijk nadelige effecten oplevert voor het hart- en vaatstelsel en de luchtwegen. Onderzoek hiernaar rond luchthaven Schiphol wijst ook in die richting.

De FNV wil dat werkgevers op Schiphol nu zo snel mogelijk maatregelen nemen om hun personeel te beschermen. De vakbond dringt al langer aan op onderzoek bij Schiphol-medewerkers naar de gevolgen van blootstelling aan ultrafijne deeltjes. Ook moeten werknemers beter worden voorgelicht en beschermd.

"Deze werknemers hebben te maken met langdurige blootstelling, maar ook met piekbelasting bij startend en aankomend vliegverkeer, en dat jaren achtereen", zegt FNV-voorzitter De Jong. "Wat doet Schiphol zelf aan dit probleem? Die vraag wordt nu al jarenlang onder het tapijt geveegd."

In deze video uit 2017 wordt uitgelegd wat ultrafijnstof precies is. Het RIVM-onderzoek is inmiddels afgrond:

Animatie - wat is ultrafijnstof?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl