ANP
NOS Nieuws

Dijksma wil meer onderzoek naar ultrafijnstof

Staatssecretaris Dijksma laat nieuw onderzoek doen naar de effecten van ultrafijnstof op de gezondheid. De afgelopen maanden heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al onderzoek gedaan rond Schiphol. Daaruit bleek dat de sterftecijfers rond de luchthaven niet afwijken van de rest van Nederland.

Maar om elke onzekerheid weg te nemen, wil Dijksma meer weten. Volgens het RIVM zijn er redenen om aan te nemen dat ultrafijnstofdeeltjes uit vliegtuigmotoren gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Meetpunten

Er komt nu een uitgebreid vervolgonderzoek rond Schiphol dat vijf jaar duurt. Naast de start- en landingsbanen van de luchthaven worden meetpunten ingericht. Ook moet er meer zicht komen op de gevolgen voor aandoeningen aan luchtwegen en bloedvaten.

Het RIVM-rapport werd vorig jaar aangekondigd, nadat uit eerdere metingen een verhoogde uitstoot van ultrafijnstof in de buurt van Schiphol was gebleken.

Ultrafijnstof komt zowel van nature voor als door menselijk handelen. Vooral door het stoken van hout, verbranden van afval en het gebruik van fossiele brandstoffen in voertuigen wordt het uitgestoten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl